Informační systém MU
JELÍNEK, Jiří. Praktikum z trestního práva : klauzurní práce s řešením. 5. aktualiz. a rozš. vyd. p. Praha: Leges, 2014. 256 s. ISBN 9788087576823.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Praktikum z trestního práva : klauzurní práce s řešením
Authors JELÍNEK, Jiří.
Edition 5. aktualiz. a rozš. vyd. p. Praha, 256 s. 2014.
Publisher Leges
Other information
ISBN 9788087576823
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 14:41.
Displayed: 8/12/2022 08:28