Informační systém MU
VOJTOVÁ, Věra and Karel ČERVENKA. Intervence pro inkluzi (Intervention for Inclusion). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 256 pp. ISBN 978-80-210-6645-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Intervence pro inkluzi
Name (in English) Intervention for Inclusion
Authors VOJTOVÁ, Věra and Karel ČERVENKA.
Edition 1. vyd. Brno, 256 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6645-8
Keywords (in Czech) Intervence; resilience; výzkum; institucionální výchova; dětský domov; dítě v riziku poruchy chování; porucha chování; problémy v chování; drogová závislost; čtenářská gramotnost; kvalita života; edukační potřeba; informovaný přístup;
Keywords in English Intervention; resilience; research; residential education, children’s home, At-risk child; behavior disorder, behavioral problems, behavioral disorder, drug abuse; iliteracy; eduactional need; inform attitude.
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 10/4/2014 16:31.
Abstract
Monografie Intervence pro inkluzi je jedním z výstupů projektu „Podpora grantových projektů specifického výzkumu řešeného v rámci podpory studentských projektů“ Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Výzkumy byly zaměřeny na problematiku edukace a intervence jedinců v riziku, s problémy a s poruchami chování. Záměrem autorů je poskytnout školské praxi inspiraci k efektivní intervenci postavené na informovaných přístupech ve škole, v rodině i v prostředí institucionální výchovy. Předkládaná monografie je koncipována do tří tematických okruhů, které reflektují potřeby praxe a opírají se o realizované výzkumy ve školském terénu.
Abstract (in English)
The publication Intervention for Inclusion is one of the outcomes of the research project “Support of the specific research as a part of the support of the students“ projects at the Faculty of Education at Masaryk university. Researchers were conducted on education and intervention of child At-risk, with behavioral problems and behavioral disorders. The intention of the authors is to inspire the practice for effective intervention strategies by informed approach towards process of intervention in the school, family or school residential care. Presented publication is determinated into three thematic areas which reflect the needs of practice and refer to the realised researches of the strategies of support and intervention.
Links
MUNI/A/0709/2012, interní kód MUName: Intervence pro inkluzi ve vzdělávání (Acronym: IIV)
Investor: Masaryk University, Category A
Displayed: 27/5/2022 03:00