Informační systém MU
KLUZ, Krystyna, Jiří PAŘENICA, Lenka KUBKOVÁ, Simona LITTNEROVÁ, Josef TOMANDL, Martin POLOCZEK, Ondřej TOMAN, Martin TESÁK, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Jana GOTTWALDOVÁ, Jan MAŇOUŠEK, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jindřich ŠPINAR a Jiří JARKOVSKÝ. Unstable angina pectoris prior to ST elevation myocardial infarction in patients treated with primary percutaneous coronary intervention has no influence on prognosis. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine and Dentistry of Palacký University, Olomouc, Czech Republic. Olomouc: Palacký University, 2015, roč. 159, č. 2, s. 251-258. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2014.003.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Unstable angina pectoris prior to ST elevation myocardial infarction in patients treated with primary percutaneous coronary intervention has no influence on prognosis
Název česky Nestabilní angina pectoris předcházející akutní infarkt myokardu s elevacemi ST-úseku u pacientů léčených pomocí primární PCI nemá vliv na prognózu
Autoři KLUZ, Krystyna (203 Česká republika, domácí), Jiří PAŘENICA (203 Česká republika, domácí), Lenka KUBKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Simona LITTNEROVÁ (203 Česká republika, domácí), Josef TOMANDL (203 Česká republika, domácí), Martin POLOCZEK (203 Česká republika, domácí), Ondřej TOMAN (203 Česká republika, domácí), Martin TESÁK (203 Česká republika, domácí), Zdeňka ČERMÁKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jana GOTTWALDOVÁ (203 Česká republika), Jan MAŇOUŠEK (203 Česká republika), Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jindřich ŠPINAR (203 Česká republika, domácí) a Jiří JARKOVSKÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Biomedical Papers of the Faculty of Medicine and Dentistry of Palacký University, Olomouc, Czech Republic, Olomouc, Palacký University, 2015, 1213-8118.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30201 Cardiac and Cardiovascular systems
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.924
Kód RIV RIV/00216224:14110/15:00081975
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5507/bp.2014.003
UT WoS 000359128900014
Klíčová slova česky preinfarktová angina pectoris; STEMI; primární PCI; natriuretické peptidy
Klíčová slova anglicky pre-infarction angina pectoris; STEMI; primary PCI; natriuretic peptides
Štítky EL OK
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 8. 4. 2016 09:14.
Anotace
Background. Pre-infarction unstable angina pectoris (UAP) can be considered ischemic preconditioning. The aim of this study was to compare short and long term outcomes in patients with or without pre-infarction UAP and ST elevation myocardial infarction (STEMI) treated with primary percutaneous coronary intervention (PCI). Methods. 593 patients with STEMI (388 without and 205 with UAP) were evaluated. Levels of biomarkers (troponin I, BNP, NT-ProBNP, neopterin, endoglin and pentraxin-3) at hospital admission and 24 h after STEMI onset were assessed. Echocardiography was undertaken on the fourth day after MI and after 12 months. The median follow-up was 37 months. Results. We found no significant differences in sex, age or risk factors for atherosclerosis between the UAP and non-UAP group. As the median time from the onset of chest pain to admission was significantly longer in the UAP group (228 min vs 258 min; P=0.009), we used a propensity score to obtain comparable matched groups for use in further analyses. The levels of NT-proBNP were significantly higher on admission and after 24 hours in the UAP group. Left ventricular functions according to invasive and echocardiographic parameters were entirely comparable at hospitalization and after 12 months. No differences were found in severity index of acute heart failure during hospitalization. The incidence of major acute coronary events during follow-up was comparable for the groups. Conclusions. In patients with STEMI treated with primary PCI, pre-infarction UAP has no beneficial clinical effect during hospitalization or during long-term follow-up.
Návaznosti
MUNI/A/0914/2012, interní kód MUNázev: Kritické zhodnocení využití nových biomarkerů NGAL, pentraxin 3 a quiescin Q6 v diagnostice a predikci prognózy u pacientů s akutním koronárním syndromem
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 17. 4. 2021 23:44