CHUDÁREK, Tomáš. Odpadové hospodářství v praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 157 pp. ISBN 978-80-210-6601-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Odpadové hospodářství v praxi
Authors CHUDÁREK, Tomáš.
Edition 1. vyd. Brno, 157 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-6601-4
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 26/2/2014 16:52.
Abstract
Kniha přináší komplexní přehled možností nakládání s odpady a postupů pro jejich využití a odstranění, se zaměřením zejména na postupy ověřené a používané v současné praxi. V textu jsou popsány moderní metody nakládání s odpady v oblastech logistika sběru a svozu, skládkování odpadu, biologická úprava a stabilizace odpadu, spalování odpadu, zpracování kapalných odpadů, kompostování a zpracování biologicky rozložitelných odpadů, druhotné suroviny a jejich využití. Kromě praktických aspektů odpadového hospodářství zahrnuje publikace i historické, legislativní a ekonomické souvislosti nakládání s odpady a analýzu trendů dalšího vývoje oboru.
Abstract (in English)
This book provides a detailed overview of reuse and disposal methods and approaches used in waste management. A particular attention is paid to proven methods which are used now by waste businesses. The text describes modern waste management methods, waste collection and waste transport, landfilling of wastes, biological treatment and stabilisation of waste, waste incineration, processing of liquid waste, composting and treatment of bio-degradable waste, and secondary raw materials incl. their reuse. The book deals with practical aspects of waste management, publications as well as historical, legal and economic context of waste business, and analyses trends in future development of the waste industry.
PrintDisplayed: 22/10/2021 14:19