Informační systém MU
HORÁK, Robin a Jiří HRBÁČEK. Elearning and mobile devices – technical problems and possible solutions. In ICETA 2013 - 11th International conference on Emerging e-learning Technologies and Applications. Košice: Technical University of Kosice, Slovakia, 2013. s. nečíslováno, 4 s. ISBN 978-1-4799-2161-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Elearning and mobile devices – technical problems and possible solutions
Název česky Elearning a mobilní zařízení - technické mproblémy a možná řešení
Autoři HORÁK, Robin (203 Česká republika, garant, domácí) a Jiří HRBÁČEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Košice, ICETA 2013 - 11th International conference on Emerging e-learning Technologies and Applications, od s. nečíslováno, 4 s. 2013.
Nakladatel Technical University of Kosice, Slovakia
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00072383
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-1-4799-2161-4
Klíčová slova česky FLASH ANIMACE; Mobilní rechnologie
Klíčová slova anglicky FLASH ANIMATIONS; Mobile technology
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., učo 2454. Změněno: 4. 3. 2014 12:42.
Anotace
The rapid expansion in the use of tablets and other mobile devices pushes away personal computers and laptops. This statement is especially true in the case of regular users, who use these devices primarily for entertainment and occasional communication via email, for example. More advanced users, among which we can place also students, need personal computers for work, writing essays, or for using specialised programs, depending on the field of study. Even so, many students own both the computer and a mobile device, such as a tablet. It is therefore not unusual that a student chooses to use the tablet for elearning because of more comfortable reading or the possibility to study anywhere and anytime. Unfortunately,most mobile devices don’t support echnologies needed for displaying interactive applications or complicates playing videos in an internet browser. The aim of this paper is to present possible solutions that can make the elearning content available for the vast majority of users regardless ofthe device used. Shows specific system solutions, which were based on the results of research designed and implemented.
Anotace česky
Rychlý rozvoj v užívání tablet a další mobilní zařízení odstrčí osobních počítačů a notebooky . Toto tvrzení platí zejména v případě pravidelní uživatelé , kteří používají tato zařízení především pro zábava a občasné komunikace prostřednictvím e-mailu , na Příklad . Pokročilejší uživatelé , mezi které můžeme umístit také studenti , potřebují osobní počítač na práci , psaní eseje , nebo pomocí specializovaných programů , v závislosti na obor . Dokonce tak , mnoho studentů vlastnit jak počítače amobilní zařízení , jako jsou tablety . to je Proto není neobvyklé, žestudent si vybere používat tablet pro e-learning , protože Většího pohodlí při čtení nebo možnost studovat kdekoliv a kdykoliv . Bohužel, většina mobilních zařízení nepodporují echnologies potřebné pro zobrazování interaktivních aplikací nebo komplikuje přehrávání videa v internetovém prohlížeči . Cílem tohoto článku je představit možná řešení , které mohoue-learningového obsahu dispozici pro drtivou většinu uživatelů bez ohledu na finan použitého zařízení. Ukazuje konkrétní řešení systémů, které byly na základě výsledků výzkumů navrženy a realiziovány.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Zobrazeno: 17. 8. 2022 12:49