HORÁK, Robin and Jiří HRBÁČEK. Elearning and mobile devices – technical problems and possible solutions. In ICETA 2013 - 11th International conference on Emerging e-learning Technologies and Applications. Košice: Technical University of Kosice, Slovakia, 2013. p. nečíslováno, 4 pp. ISBN 978-1-4799-2161-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Elearning and mobile devices – technical problems and possible solutions
Name in Czech Elearning a mobilní zařízení - technické mproblémy a možná řešení
Authors HORÁK, Robin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jiří HRBÁČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Košice, ICETA 2013 - 11th International conference on Emerging e-learning Technologies and Applications, p. nečíslováno, 4 pp. 2013.
Publisher Technical University of Kosice, Slovakia
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00072383
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-1-4799-2161-4
Keywords (in Czech) FLASH ANIMACE; Mobilní rechnologie
Keywords in English FLASH ANIMATIONS; Mobile technology
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., učo 2454. Changed: 4/3/2014 12:42.
Abstract
The rapid expansion in the use of tablets and other mobile devices pushes away personal computers and laptops. This statement is especially true in the case of regular users, who use these devices primarily for entertainment and occasional communication via email, for example. More advanced users, among which we can place also students, need personal computers for work, writing essays, or for using specialised programs, depending on the field of study. Even so, many students own both the computer and a mobile device, such as a tablet. It is therefore not unusual that a student chooses to use the tablet for elearning because of more comfortable reading or the possibility to study anywhere and anytime. Unfortunately,most mobile devices don’t support echnologies needed for displaying interactive applications or complicates playing videos in an internet browser. The aim of this paper is to present possible solutions that can make the elearning content available for the vast majority of users regardless ofthe device used. Shows specific system solutions, which were based on the results of research designed and implemented.
Abstract (in Czech)
Rychlý rozvoj v užívání tablet a další mobilní zařízení odstrčí osobních počítačů a notebooky . Toto tvrzení platí zejména v případě pravidelní uživatelé , kteří používají tato zařízení především pro zábava a občasné komunikace prostřednictvím e-mailu , na Příklad . Pokročilejší uživatelé , mezi které můžeme umístit také studenti , potřebují osobní počítač na práci , psaní eseje , nebo pomocí specializovaných programů , v závislosti na obor . Dokonce tak , mnoho studentů vlastnit jak počítače amobilní zařízení , jako jsou tablety . to je Proto není neobvyklé, žestudent si vybere používat tablet pro e-learning , protože Většího pohodlí při čtení nebo možnost studovat kdekoliv a kdykoliv . Bohužel, většina mobilních zařízení nepodporují echnologies potřebné pro zobrazování interaktivních aplikací nebo komplikuje přehrávání videa v internetovém prohlížeči . Cílem tohoto článku je představit možná řešení , které mohoue-learningového obsahu dispozici pro drtivou většinu uživatelů bez ohledu na finan použitého zařízení. Ukazuje konkrétní řešení systémů, které byly na základě výsledků výzkumů navrženy a realiziovány.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 15/8/2022 03:39