ŠAMALOVÁ, Michaela. Pedagogical Translation in English Language Teaching and its Influence on the Development of Learners' Language Skills: Research Design. In EUROSLA 23. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pedagogical Translation in English Language Teaching and its Influence on the Development of Learners' Language Skills: Research Design
Název česky Didaktický překlad ve výuce anglického jazyka a jeho vliv na rozvoj řečových dovedností žáků: design výzkumu
Název anglicky Pedagogical Translation in English Language Teaching and its Influence on the Development of Learners' Language Skills: Research Design
Autoři ŠAMALOVÁ, Michaela.
Vydání EUROSLA 23, 2013.
Další údaje
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Didaktický překlad; výuka anglického jazyka; řečové dovednosti; quasi-experiment
Klíčová slova anglicky Pedagogical translation; English language teaching, language skills, quasi-experiment
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 14. 5. 2014 11:26.
Anotace
The presentation deals with the research design of a study which is going to examine the influence of systematic and methodical use of pedagogical translation in ELT on learners’ language skills. The aim of the study is to answer the following research question: What influence does the use of pedagogical translation in ELT have on the development of learners’ language skills? The research is designed as pretest-posttest controlled group quasi-experiment.
Anotace česky
Prezentace se zaměřuje na design výzkumu studie, která bude zaměřovat na analýzu vlivu systematického a metodického užití didaktického překladu ve výuce anglického jazyka na řečové dovednosti žáků. Cílem studie je zodpovědět následující výzkumnou otázku: Jaký vliv má užití didaktického překladu ve výuce anglického jazyka na rozvoj řečových dovedností žáků? Výzkum je navržen jako quasi-experiment, zahrnující pretest a posttest.
Anotace anglicky
The presentation deals with the research design of a study which is going to examine the influence of systematic and methodical use of pedagogical translation in ELT on learners’ language skills. The aim of the study is to answer the following research question: What influence does the use of pedagogical translation in ELT have on the development of learners’ language skills? The research is designed as pretest-posttest controlled group quasi-experiment.
VytisknoutZobrazeno: 13. 8. 2022 19:41