ŠAMALOVÁ, Michaela. Pedagogical Translation in English Language Teaching and its Influence on the Development of Learners' Language Skills: Research Design. In EUROSLA 23. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pedagogical Translation in English Language Teaching and its Influence on the Development of Learners' Language Skills: Research Design
Name in Czech Didaktický překlad ve výuce anglického jazyka a jeho vliv na rozvoj řečových dovedností žáků: design výzkumu
Name (in English) Pedagogical Translation in English Language Teaching and its Influence on the Development of Learners' Language Skills: Research Design
Authors ŠAMALOVÁ, Michaela.
Edition EUROSLA 23, 2013.
Other information
Type of outcome Presentations at conferences
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Didaktický překlad; výuka anglického jazyka; řečové dovednosti; quasi-experiment
Keywords in English Pedagogical translation; English language teaching, language skills, quasi-experiment
Tags International impact
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 14/5/2014 11:26.
Abstract
The presentation deals with the research design of a study which is going to examine the influence of systematic and methodical use of pedagogical translation in ELT on learners’ language skills. The aim of the study is to answer the following research question: What influence does the use of pedagogical translation in ELT have on the development of learners’ language skills? The research is designed as pretest-posttest controlled group quasi-experiment.
Abstract (in Czech)
Prezentace se zaměřuje na design výzkumu studie, která bude zaměřovat na analýzu vlivu systematického a metodického užití didaktického překladu ve výuce anglického jazyka na řečové dovednosti žáků. Cílem studie je zodpovědět následující výzkumnou otázku: Jaký vliv má užití didaktického překladu ve výuce anglického jazyka na rozvoj řečových dovedností žáků? Výzkum je navržen jako quasi-experiment, zahrnující pretest a posttest.
Abstract (in English)
The presentation deals with the research design of a study which is going to examine the influence of systematic and methodical use of pedagogical translation in ELT on learners’ language skills. The aim of the study is to answer the following research question: What influence does the use of pedagogical translation in ELT have on the development of learners’ language skills? The research is designed as pretest-posttest controlled group quasi-experiment.
PrintDisplayed: 17/8/2022 15:16