KULHAVÝ, Viktor, Eva LYSOŇKOVÁ, Jakub PROCHÁZKA and Adriana WYROBKOVÁ. Slovník vybraných pojmů z oblasti řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6729-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Slovník vybraných pojmů z oblasti řízení lidských zdrojů
Authors KULHAVÝ, Viktor, Eva LYSOŇKOVÁ, Jakub PROCHÁZKA and Adriana WYROBKOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, Elportál, 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW url
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-6729-5
ISSN 1802-128X
Keywords (in Czech) řízení lidských zdrojů; slovník pojmů
Keywords in English human resources management; dictionary
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS, učo 42121. Changed: 28/2/2014 13:16.
Abstract
Výuková publikace Slovník vybraných pojmů z oblasti řízení lidských zdrojů představuje formou slovníkových hesel 130 častých pojmů používaných v personální teorii a praxi. Vybrány byly pojmy, které jsou v současnosti frekventovaně využívány a zachyceny odbornou literaturou. Hesla byla zpracována ve spolupráci se studenty předmětu ESF:MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů v jarním semestru 2013. Výuková pomůcka je také určena studentům předmětu ESF: MPH_PEMA Personální management.
Abstract (in English)
The publication introduces in a form of dictionary entries 130 common concepts used in personnel theory and practice. The selected terms were chosen based on frequency of its use and coverage in professional literature. The dictionary was prepared in collaboration with students of Human Resources Management course at ESF MU in spring 2013.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/esf/js14/slovnik_rlz/web/index.html   File version Kulhavý, V. 28/2/2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1167448/47013646/
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1167448/47013646/
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1167448/47013646/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1167448/47013646/?info
Uploaded/Created
Fri 28/2/2014 13:15, Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS, učo 42121
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS, učo 42121
Attributes
 
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 3/3/2024 20:42