MYŠKA, Matěj. Právní aspekty uchovávání provozních a lokalizačních údajů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 136 s. Acta universitatis Brunensis Iuridica; Editio S; No 456. ISBN 978-80-210-6462-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Právní aspekty uchovávání provozních a lokalizačních údajů
Název česky Právní aspekty uchovávání provozních a lokalizačních údajů
Název anglicky Legal aspects of traffic and location data retention
Autoři MYŠKA, Matěj (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 136 s. Acta universitatis Brunensis Iuridica; Editio S; No 456, 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/13:00072423
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-6462-1
Klíčová slova česky data retention; uchovávání provozní a lokalizačních údajů; ochrana soukromí; ochrana osobních údajů; směrnice 2006/24/ES
Klíčová slova anglicky data retention; retention of traffic and location data; privacy protection; personal data protection; Directive 2006/24/EC
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 3. 4. 2014 15:08.
Anotace
Práce se zabývá právními aspekty blanketního uchovávání provozních a lokalizačních údajů, tzv. data retention a to ve dvou rovinách. V rovině první se jedná o stanovení povinnosti operátorům provozní a lokalizační údaje držet; v rovině druhé se pak jedná o oprávnění veřejných orgánů tyto údaje vyžadovat. Práce v obecné části vymezuje základní pojmy, význam metadat o komunikaci a jejich ochranu právem, zejména v rámci základního lidského práva na soukromí. Dále pak následuje historický přehled vývoje myšlenky data retention v evropském právu a kontroverze, které tuto změnu paradigmatu nakládání s provozními a lokalizačními údaji provázely. V další části práce je provedena kritická analýza Směrnice 2006/24/ES, a to jak obsahová, tak lidskoprávní a to se zohledněním judikatury národních soudů vyjadřujících se k ústavnosti prováděcích národních úprav. Ve zvláštní části jsou podrobně diskutovány dvě národní implementační řešení – české a rakouské – a to v obou výše naznačených rovinách. Poslední část práce se věnuje řízení o souladnosti Směrnice s Chartou základních práv Evropské unie před Soudním dvorem Evropské unie.
Anotace anglicky
The book deals with the legal aspects of blanket retention of traffic and location data, i.e. data retention on two levels: the obligation of the operators to retain such data and the authorisation of the law enforcement agencies to request such data. The general part focuses on the basic concepts and definitions, the importance of metadata about communication and its protection by law especially in the context of the fundamental human right to privacy. Furthermore a historical overview of the development of the data retention idea in the European law and the related critique that accompanied this paradigm shift in dealing with traffic and localization data are presented. Further a critical analysis of the Directive 2006/24/EC both from content and human rights point of view is undertaken with regards to the case law of national courts dealing with the constitutionality of the national data retention legislation. In the special part of the work two national implementations of the Directive (Czech and Austrian) are discussed in detail on both above mentioned levels. The last part focuses on the proceedings before the Court of Justice of the European Union regarding the proportionality of the Directive.
Návaznosti
MUNI/A/0807/2012, interní kód MUNázev: Publikace vědeckých monografií (Akronym: PVM)
Investor: Masarykova univerzita, Publikace vědeckých monografií, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Pravni_aspekty_uchovavani_provoznich_a_lokalizacnich_udaju_O_kopie.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Georgala, P. 11. 5. 2015

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1167519/Pravni_aspekty_uchovavani_provoznich_a_lokalizacnich_udaju_O_kopie.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1167519/Pravni_aspekty_uchovavani_provoznich_a_lokalizacnich_udaju_O_kopie.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1167519/Pravni_aspekty_uchovavani_provoznich_a_lokalizacnich_udaju_O_kopie.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1167519/Pravni_aspekty_uchovavani_provoznich_a_lokalizacnich_udaju_O_kopie.pdf?info
Vloženo
Po 11. 5. 2015 11:12, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D., učo 102870
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 

Pravni_aspekty_uchovavani_provoznich_a_lokalizacnich_udaju_O_kopie.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1167519/Pravni_aspekty_uchovavani_provoznich_a_lokalizacnich_udaju_O_kopie.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1167519/Pravni_aspekty_uchovavani_provoznich_a_lokalizacnich_udaju_O_kopie.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,2 MB
Hash md5
293f364dfbeae3b19e091954d5aa2950
Vloženo
Po 11. 5. 2015 11:12

Pravni_aspekty_uchovavani_provoznich_a_lokalizacnich_udaju_O_kopie.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1167519/Pravni_aspekty_uchovavani_provoznich_a_lokalizacnich_udaju_O_kopie.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1167519/Pravni_aspekty_uchovavani_provoznich_a_lokalizacnich_udaju_O_kopie.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
383,6 KB
Hash md5
8bbc8e50522d3fd3156605b45431affd
Vloženo
Po 11. 5. 2015 11:21
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 25. 6. 2022 19:24