ŠVEC, Vlastimil. Sdílení tacitních znalostí ve vzdělávání učitelů jako pohyb od praxe k teorii a zpět. In Kohnová Jana. Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. 1. vyd. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2012. s. 103-113. ISBN 978-80-7290-625-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sdílení tacitních znalostí ve vzdělávání učitelů jako pohyb od praxe k teorii a zpět
Název česky Sdílení tacitních znalostí ve vzdělávání učitelů jako pohyb od praxe k teorii a zpět
Název anglicky Sharing tacit knowledge in teacher education as a transition from practice to theory and vice-versa
Autoři ŠVEC, Vlastimil (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání, od s. 103-113, 11 s. 2012.
Nakladatel Pedagogická fakulta UK
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00072429
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7290-625-3
Klíčová slova česky tacitní znalosti; explicitní znalosti; zkušenosti; sdílení tacitních znalostí
Klíčová slova anglicky tacit knowledge; explicit knowledge; experiences; sharing tacit knowledge
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 10. 4. 2014 10:37.
Anotace
Praktické explicitní jednání studenta učitelství (a učitele) vychází z jeho praktických zkušeností, které se transformují v tacitní znalosti. Tyto znalosti jsou: a) individuální, b) procedurální, odpovídají na otázku „jak“ činnost uskutečnit, c) úplná odpověď na tuto otázku je však samotnému studentovi skryta (ví více, než dovede vyjádřit), d) spojeny s cíli, jejichž dosažení považuje student (učitel) za důležité, e) založené na řešení praktických úkolů (situací), f) vázány na kontext, v němž fungují. Student (učitel) jich dosahuje zcela samostatně nebo jen s malou pomocí druhých. Tacitní znalosti se utvářejí a rozvíjejí zejména v průběhu pedagogických praxí studentů a v učitelské praxi. Jejich rozvoj facilituje sdílení praktických zkušeností studentů (učitelů) s jejich vzdělavateli.
Anotace anglicky
Practical explicit conduct of a student teacher (and teacher) is based on their practical experience which is transformed into tacit knowledge. This knowledge is: a) individual, b) procedural, they answer the question "how" to preform the aktivity, c) the entire answer to this question is however hidden to the student himself (he knows more than he can express), d) linked to the objectives, the achievement of which the student (teacher) considers important, e) based on the solution of practical tasks (situations), f) bound to the context in which they operate. Student (teacher) achieves them entirely independently or with only a little help from others. Tacit knowledge is shaped and developed mainly in the course of teaching practice of students and teachers. Its development facilitates sharing of practical experiences of students (teachers) with their educators.
Návaznosti
MUNI/A/0883/2011, interní kód MUNázev: Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (Akronym: SKOLA 2012)
Investor: Masarykova univerzita, Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 26. 9. 2022 09:01