GULOVÁ, Lenka a Martina KUROWSKI. Sympozium sociální pedagogiky Praxe ve vzdělávání pedagogů. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sympozium sociální pedagogiky Praxe ve vzdělávání pedagogů
Název anglicky The symposium of Social Pedagogy
Autoři GULOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant, domácí) a Martina KUROWSKI (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Uspořádání konference
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00072432
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky sociální pedagogika; pedagogická praxe; volný čas; multikuturní výchova; výzkumná šetření
Klíčová slova anglicky social pedagogy; pedagogical practice; leisure; multicultural education; research
Změnil Změnila: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D., učo 56187. Změněno: 4. 4. 2014 13:27.
Anotace
Profesní pedagogickou (volnočasovou a sociální) praxi vnímáme jako jeden z důležitých pilířů, na kterém je vystavěno utváření kompetencí našich budoucích absolventů, proto hlavním cílem letošního symposia bylo představení obnoveného systému pedagogických praxí na Katedře sociální pedagogiky Pdf MU, které úzce souvisí s následným profesním uplatněním našich absolventů. Příspěvky na Symposiu propojovaly témata ped. praxí s výzkumnými pracemi studentů a jejich návazností na bakalářské a diplomové práce.
Anotace anglicky
The professional educational practice (leisure and social) is one of the important pillars on which it is built the competence of our future graduates. The main goal of this symposium is to present the renewed system of the students practices at the Department of Social Pedagogy at the Faculty of Education, which is closely linked to the future professional life of our graduates. Some of the lectures on the Symposium were connecting the practice to the research of the students od the Department of the social pedagogy.
VytisknoutZobrazeno: 29. 11. 2022 08:11