GULOVÁ, Lenka and Martina KUROWSKI. Sympozium sociální pedagogiky Praxe ve vzdělávání pedagogů (The symposium of Social Pedagogy). 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sympozium sociální pedagogiky Praxe ve vzdělávání pedagogů
Name (in English) The symposium of Social Pedagogy
Authors GULOVÁ, Lenka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Martina KUROWSKI (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Organization of a conference
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00072432
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) sociální pedagogika; pedagogická praxe; volný čas; multikuturní výchova; výzkumná šetření
Keywords in English social pedagogy; pedagogical practice; leisure; multicultural education; research
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D., učo 56187. Changed: 4. 4. 2014 13:27.
Abstract
Profesní pedagogickou (volnočasovou a sociální) praxi vnímáme jako jeden z důležitých pilířů, na kterém je vystavěno utváření kompetencí našich budoucích absolventů, proto hlavním cílem letošního symposia bylo představení obnoveného systému pedagogických praxí na Katedře sociální pedagogiky Pdf MU, které úzce souvisí s následným profesním uplatněním našich absolventů. Příspěvky na Symposiu propojovaly témata ped. praxí s výzkumnými pracemi studentů a jejich návazností na bakalářské a diplomové práce.
Abstract (in English)
The professional educational practice (leisure and social) is one of the important pillars on which it is built the competence of our future graduates. The main goal of this symposium is to present the renewed system of the students practices at the Department of Social Pedagogy at the Faculty of Education, which is closely linked to the future professional life of our graduates. Some of the lectures on the Symposium were connecting the practice to the research of the students od the Department of the social pedagogy.
PrintDisplayed: 29. 11. 2022 09:19