DĚCKÝ, Jan. Pedagogická praxe 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 137 s. ISBN 978-80-210-6423-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pedagogická praxe 1
Název anglicky Teaching Practice 1
Autoři DĚCKÝ, Jan.
Vydání 1. vyd. Brno, 137 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6423-2
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 13. 11. 2014 11:27.
Anotace
Předložený učební text je věnován problematice předmětu Pedagogická praxe 1 v rámci bakalářského studia učitelství praktického vyučování pro střední odborné školy. Pedagogická praxe je zařazena do 5. semestru studia. V úvodu textu jsou popsány důležité informace k problematice organizace praxí (povinnosti studentů, bezpečnost práce apod.). Další část je věnována profilům fakultních škol. V prvním díle byla pozornost věnována Integrované automobilní škole, Křižíkova, Brno, Střední škole potravinářské a služeb, Charbulova, Brno a Střední odborné škole strojírenské a elektrotechnické, Trnkova, Brno.
Anotace anglicky
The presented textbook is devoted to the subject Teaching practice 1 in the bachelor degree study program for education of practical teaching at colleges. Teaching practice is included in the fifth semester. In the introduction the text describes the important information on the issue of organization practice (duties of students, safety, etc.). Another section is devoted to profiles of faculty schools. In the first part the attention was paid to the Integrated Automotive School Křížíkova, Brno, Secondary School of Food Services Charbulova, Brno and Secondary School of Mechanical and Electrical Engineering, Trnkova, Brno.
VytisknoutZobrazeno: 26. 6. 2022 01:22