RUBAN, Radek. K vybraným otázkám obchodního zastoupení (Commercial Agency Contract – Selected Issues). In Hurychová, K. Postavení podnikatele v závazkověprávních vztazích. 1. vyd. Praha: Všehrd, 2014. p. 242-251. ISBN 978-80-85305-49-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K vybraným otázkám obchodního zastoupení
Name (in English) Commercial Agency Contract – Selected Issues
Authors RUBAN, Radek (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, Postavení podnikatele v závazkověprávních vztazích, p. 242-251, 10 pp. 2014.
Publisher Všehrd
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/14:00075136
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-85305-49-4
Keywords in English Commercial Agent; Application of the European Law; Legal Body as Commercial Agent; Self-employment (Independency) of Commercial Agent
Tags rivok
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D., učo 251464. Changed: 8/12/2014 10:36.
Abstract
Obchodní zastoupení je relativně stálým institutem komercialistického odvětví. Přes tento fakt však jde o oblast, která v tuzemském prostředí doposud nebyla podrobena detailnější analýze. Nad rámec prvotních ohledání tak zůstává nejasná celá řada otázek, a to i natolik zásadních, jako je například vymezení samotného smluvního typu. Cílem této stati tedy je ve formě počátečního nástinu úvah blíže analyzovat vztah tuzemské úpravy obchodního zastoupení k právu evropskému, zabývat se postavením právnické osoby coby obchodního zástupce, resp. v této souvislosti poukázat na úskalí požadavku nezávislosti.
Abstract (in English)
Commercial agency is one of relatively stable legal instruments of the commercial law. Despite of that fact, it is a field which has not been closely analysed, yet. Many issues remain unclear such as so important ones as the full delimitation of the commercial agency contracts. Thus, the aim of the paper is — in the form of opening of possible thinking outlines — to closely analyse following issues: the relationship of the Czech and EU legal bases of commercial agency, to deal with legal bodies in the agent position, and to point the snag of the indecency (self-employment) of the agent, subsequently.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Ruban_K_vybranym_otazkam_obchodniho_zastoupeni.pdf Licence Creative Commons  File version Ruban, R. 20/3/2017

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1168629/Ruban_K_vybranym_otazkam_obchodniho_zastoupeni.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1168629/Ruban_K_vybranym_otazkam_obchodniho_zastoupeni.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1168629/Ruban_K_vybranym_otazkam_obchodniho_zastoupeni.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1168629/Ruban_K_vybranym_otazkam_obchodniho_zastoupeni.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 20/3/2017 08:40, Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D., učo 251464
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D., učo 251464
Attributes
 

Ruban_K_vybranym_otazkam_obchodniho_zastoupeni.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1168629/Ruban_K_vybranym_otazkam_obchodniho_zastoupeni.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1168629/Ruban_K_vybranym_otazkam_obchodniho_zastoupeni.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2,9 MB
Hash md5
b7fa0d47b52dd45f71d4e37df40b4f05
Uploaded/Created
Mon 20/3/2017 08:40

Ruban_K_vybranym_otazkam_obchodniho_zastoupeni.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1168629/Ruban_K_vybranym_otazkam_obchodniho_zastoupeni.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1168629/Ruban_K_vybranym_otazkam_obchodniho_zastoupeni.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
26,6 KB
Hash md5
315b3fa80f6de61eb15938f18c11ef67
Uploaded/Created
Mon 20/3/2017 08:46
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 1/4/2023 18:20