Informační systém MU
RUBAN, Radek. K vybraným otázkám obchodního zastoupení. In Hurychová, K. Postavení podnikatele v závazkověprávních vztazích. 1. vyd. Praha: Všehrd, 2014. s. 242-251. ISBN 978-80-85305-49-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K vybraným otázkám obchodního zastoupení
Název anglicky Commercial Agency Contract – Selected Issues
Autoři RUBAN, Radek (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, Postavení podnikatele v závazkověprávních vztazích, od s. 242-251, 10 s. 2014.
Nakladatel Všehrd
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/14:00075136
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-85305-49-4
Klíčová slova anglicky Commercial Agent; Application of the European Law; Legal Body as Commercial Agent; Self-employment (Independency) of Commercial Agent
Štítky rivok
Změnil Změnil: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D., učo 251464. Změněno: 8. 12. 2014 10:36.
Anotace
Obchodní zastoupení je relativně stálým institutem komercialistického odvětví. Přes tento fakt však jde o oblast, která v tuzemském prostředí doposud nebyla podrobena detailnější analýze. Nad rámec prvotních ohledání tak zůstává nejasná celá řada otázek, a to i natolik zásadních, jako je například vymezení samotného smluvního typu. Cílem této stati tedy je ve formě počátečního nástinu úvah blíže analyzovat vztah tuzemské úpravy obchodního zastoupení k právu evropskému, zabývat se postavením právnické osoby coby obchodního zástupce, resp. v této souvislosti poukázat na úskalí požadavku nezávislosti.
Anotace anglicky
Commercial agency is one of relatively stable legal instruments of the commercial law. Despite of that fact, it is a field which has not been closely analysed, yet. Many issues remain unclear such as so important ones as the full delimitation of the commercial agency contracts. Thus, the aim of the paper is — in the form of opening of possible thinking outlines — to closely analyse following issues: the relationship of the Czech and EU legal bases of commercial agency, to deal with legal bodies in the agent position, and to point the snag of the indecency (self-employment) of the agent, subsequently.
Zobrazeno: 1. 12. 2022 02:03