Informační systém MU
RUBAN, Radek. K vybraným otázkám obchodního zastoupení (Commercial Agency Contract – Selected Issues). In Hurychová, K. Postavení podnikatele v závazkověprávních vztazích. 1. vyd. Praha: Všehrd, 2014. p. 242-251. ISBN 978-80-85305-49-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K vybraným otázkám obchodního zastoupení
Name (in English) Commercial Agency Contract – Selected Issues
Authors RUBAN, Radek (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, Postavení podnikatele v závazkověprávních vztazích, p. 242-251, 10 pp. 2014.
Publisher Všehrd
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/14:00075136
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-85305-49-4
Keywords in English Commercial Agent; Application of the European Law; Legal Body as Commercial Agent; Self-employment (Independency) of Commercial Agent
Tags rivok
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D., učo 251464. Changed: 8/12/2014 10:36.
Abstract
Obchodní zastoupení je relativně stálým institutem komercialistického odvětví. Přes tento fakt však jde o oblast, která v tuzemském prostředí doposud nebyla podrobena detailnější analýze. Nad rámec prvotních ohledání tak zůstává nejasná celá řada otázek, a to i natolik zásadních, jako je například vymezení samotného smluvního typu. Cílem této stati tedy je ve formě počátečního nástinu úvah blíže analyzovat vztah tuzemské úpravy obchodního zastoupení k právu evropskému, zabývat se postavením právnické osoby coby obchodního zástupce, resp. v této souvislosti poukázat na úskalí požadavku nezávislosti.
Abstract (in English)
Commercial agency is one of relatively stable legal instruments of the commercial law. Despite of that fact, it is a field which has not been closely analysed, yet. Many issues remain unclear such as so important ones as the full delimitation of the commercial agency contracts. Thus, the aim of the paper is — in the form of opening of possible thinking outlines — to closely analyse following issues: the relationship of the Czech and EU legal bases of commercial agency, to deal with legal bodies in the agent position, and to point the snag of the indecency (self-employment) of the agent, subsequently.
Displayed: 1/4/2023 19:19