KREJČÍŘ, Vlastimil, Dominik SZALAI, Miroslav BARTOŠEK and Lucie FABRIKOVÁ. FFdigi DSpace. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name FFdigi DSpace
Name in Czech FFdigi DSpace
Authors KREJČÍŘ, Vlastimil (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Dominik SZALAI (703 Slovakia, belonging to the institution), Miroslav BARTOŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Lucie FABRIKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2013.
Other information
Original language English
Type of outcome Software
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW veřejné webové rozhraní systému FFdigi DSpace úvodní stránka s odkazy a zdrojovými kódy
RIV identification code RIV/00216224:14610/13:00072580
Organization unit Institute of Computer Science
Keywords (in Czech) DSpace; digitální knihovny; Java; XSL; XMLUI; FFdigi
Keywords in English DSpace; digital libraries; Java; XSL; XMLUI; FFdigi
Technical parameters Open-source software, implementace v jazycích Java a XSL. Kontakt na vývojáře: kic_admins@ics.muni.cz. Odpovědná osoba: Vlastimil Krejčíř, Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity, Brno, Botanická 68a, 60200 Brno, CZ, telefon: +420549493872, e-mail: krejcir@ics.muni.cz. Produkt je postaven na volně dostupném open-source systému DSpace (systém pro tvorbu digitálních knihoven a repozitářů). Obsahuje nástroje pro import z Metadatového editoru FFdigi [MEffdigi]. Součástí systému jsou rozsáhlé úpravy webového rozhraní a datových struktur (zachycení publikační produkce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity). Webové rozhraní je vytvořeno s pomocí integrovaného frameworku XMLUI (Manakin). [MEffdigi] Interní nástroj pro přípravu obsahu Digitální knihovny FF MU.
Tags archivation, digitization, DSpace, FFdigi, rivok, web application
Changed by Changed by: Mgr. Vlastimil Krejčíř, učo 4189. Changed: 19/5/2014 09:13.
Abstract
FFdigi DSpace is an open-source application based on the open-source system DSpace. The aim of the application is to import the content from the Metadata Editor and present it to end users via web interface. The content consists of heterogeneous publication production of Faculty of Arts at Masaryk University - journals (articles), proceedings and books: the digitized printed materials and also born-digital content. End users can easily browse (by structure, by authors and by titles) and search the content (including fulltext search) and download PDF fulltexts.
Abstract (in Czech)
FFdigi DSpace je open-source aplikace postavená na volně dostupném open-source software DSpace. Hlavní cílem této aplikace je provádět import obsahu a tento obsah zpřístupnit na webu koncovým uživatelům. Obsah zahrnuje různorodou publikační produkci Filozofické fakulty Masarykovy univerzity - odborné časopisy, sborníky a monografie: starší digitalizované materiály i produkci vydávanou v současnosti přímo v digitální podobě. Koncoví uživatelé tak mohou tento obsah procházet dle různých kritérií (dle struktury, autorů, názvů), prohledávat (včetně vyhledávání v plných textech) a stahovat.
PrintDisplayed: 25/5/2020 03:14