KREJČÍŘ, Vlastimil. DML-CZ v systému DSpace (DML-CZ in DSpace System). In 1. setkání českých uživatelů systému DSpace. 2008.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name DML-CZ v systému DSpace
Name (in English) DML-CZ in DSpace System
Authors KREJČÍŘ, Vlastimil (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. setkání českých uživatelů systému DSpace, 2008.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW slajdy z prezentace stránky 1. setkání českých uživatelů systému DSpace
RIV identification code RIV/00216224:14610/08:00065833
Organization unit Institute of Computer Science
Keywords (in Czech) digitální matematická knihovna; DSpace; DML-CZ; repozitář
Keywords in English digital mathematics library; DSpace; DML-CZ; repozitory
Tags DSpace, mathematics digital library, web application
Changed by Changed by: Mgr. Vlastimil Krejčíř, učo 4189. Changed: 10. 3. 2014 23:16.
Abstract
Prezentace se věnuje popisu projektu České digitální matematické knihovny (DML-CZ) a její implementaci v open-source systému DSpace. Shrnuje základní funkce a navržený datový model DML-CZ pro systém DSpace.
Abstract (in English)
Presentation is on building Czech digital library (DML-CZ) in open-source system DSpace. It sums up general functions and shows designed data model of DML-CZ in DSpace system.
Links
1ET200190513, research and development projectName: DML-CZ: Česká digitální matematická knihovna
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, DML-CZ: Czech Digital Mathematical Library
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
dmlcz-dspace.pdf Licence Creative Commons  File version Krejčíř, V. 10. 3. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1169143/dmlcz-dspace.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1169143/dmlcz-dspace.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1169143/dmlcz-dspace.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1169143/dmlcz-dspace.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 10. 3. 2014 15:32, Mgr. Vlastimil Krejčíř

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Vlastimil Krejčíř, učo 4189
Attributes
 

dmlcz-dspace.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1169143/dmlcz-dspace.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1169143/dmlcz-dspace.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
91,9 KB
Hash md5
466980b87ab384711020567972ff2dc4
Uploaded/Created
Mon 10. 3. 2014 15:32

dmlcz-dspace.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1169143/dmlcz-dspace.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1169143/dmlcz-dspace.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
1,7 KB
Uploaded/Created
Mon 10. 3. 2014 15:36
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 20. 5. 2022 23:44