KREJČÍŘ, Vlastimil and Ľuboš KOHÚT. Programování v systému DSpace (API, Manakin/XMLUI) (Developing in DSpace system (API, Manakin/XMLUI)). 2010.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Programování v systému DSpace (API, Manakin/XMLUI)
Name (in English) Developing in DSpace system (API, Manakin/XMLUI)
Authors KREJČÍŘ, Vlastimil (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Ľuboš KOHÚT (703 Slovakia, belonging to the institution).
Edition 2010.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Organization of a workshop
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14610/10:00072585
Organization unit Institute of Computer Science
Keywords (in Czech) DSpace; DSpace API; XMLUI; Manakin; Java; XSL
Keywords in English DSpace; DSpace API; XMLUI; Manakin; Java; XSL
Tags DSpace, Java, Manakin, XMLUI, XSL
Changed by Changed by: Mgr. Vlastimil Krejčíř, učo 4189. Changed: 10. 3. 2014 23:09.
Abstract
Workshop byl zaměřen na programování v systému DSpace (využití jeho API) a vývoj webových rozhraní v systému Manakin (XMLUI). Workshop byl cílený na odborné IT pracovníky a programátory. Byla rozebrána architektura systému DSpace (vnitřní 3vrstvá architektura, objekty, použité technologie, jejich napojení na API), spouštění kódu a základní ukázky použití API: objekt Context, práce s třídami objektů DSpace, třídy browse, autorizace v systému (skupiny, uživatelé), práce s Handle identifikátory. Vysvětleno bylo použití knihoven třetích stran a práce s interním konfiguračním souborem. Využití API v praxi bylo vysvětleno na příkladu projektu DML-CZ. Následující část workshopu byla věnována programování webového rozhraní Manakin (XMLUI) nad DSpace. Byla popsána architektura systému Manakin (pipelines, DRI, aspects, themes) a na ukázkách bylo předvedeno vytváření vlastních úprav celého rozhraní.
Abstract (in English)
Workshop was aimed on developing new features in DSpace system (with help of API) and creating new web interfaces using Manakin (XMLUI) system. Target audience of the workshop were software developers and IT specialists. At first the DSpace architecture was deeply described (3-layer architecture, objects, used technologies and their connection to the API), code testing (Hello World!) and basic examples how to use DSpace API was shown (Context object, DSpace objects classes, Browse* classes, authorization for Users and Groups, Handle identifiers). Using of third party libraries was explained together with access to system configuration via API. As a real example the DML-CZ project was introduced and described. Next part of the workshop was aimed at Manakin (XMLUI) system and described how to build a web user interface. the architecture of the Manakin was explained in deep (pipelines, DRI, Aspects, themes) and several examples was shown.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
krejcir-dspace-api-dsugcz2010.pdf slajdy z workshopu, část DSpace (API) Licence Creative Commons  File version Krejčíř, V. 10. 3. 2014

Properties

Description
slajdy z workshopu, část DSpace (API)
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1169152/krejcir-dspace-api-dsugcz2010.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1169152/krejcir-dspace-api-dsugcz2010.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1169152/krejcir-dspace-api-dsugcz2010.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1169152/krejcir-dspace-api-dsugcz2010.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 10. 3. 2014 16:37, Mgr. Vlastimil Krejčíř

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Ľuboš Kohút, učo 172607
  • a concrete person Mgr. Vlastimil Krejčíř, učo 4189
Attributes
 

krejcir-dspace-api-dsugcz2010.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1169152/krejcir-dspace-api-dsugcz2010.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1169152/krejcir-dspace-api-dsugcz2010.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
250,1 KB
Hash md5
206ddf0c655041ec3f9cc983821aa84c
Uploaded/Created
Mon 10. 3. 2014 16:37

krejcir-dspace-api-dsugcz2010.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1169152/krejcir-dspace-api-dsugcz2010.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1169152/krejcir-dspace-api-dsugcz2010.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
9,7 KB
Hash md5
75ede794be4ccb4157545b7bb2d97f42
Uploaded/Created
Mon 10. 3. 2014 16:39
krejcir-DSpaceAPI-examples-dsugcz2010.tar.bz2 Licence Creative Commons Krejčíř, V. 10. 3. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1169152/krejcir-DSpaceAPI-examples-dsugcz2010.tar.bz2
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1169152/krejcir-DSpaceAPI-examples-dsugcz2010.tar.bz2
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1169152/krejcir-DSpaceAPI-examples-dsugcz2010.tar.bz2?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1169152/krejcir-DSpaceAPI-examples-dsugcz2010.tar.bz2?info
Uploaded/Created
Mon 10. 3. 2014 16:40, Mgr. Vlastimil Krejčíř

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Ľuboš Kohút, učo 172607
  • a concrete person Mgr. Vlastimil Krejčíř, učo 4189
Attributes
 

krejcir-DSpaceAPI-examples-dsugcz2010.tar.bz2

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1169152/krejcir-DSpaceAPI-examples-dsugcz2010.tar.bz2
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1169152/krejcir-DSpaceAPI-examples-dsugcz2010.tar.bz2
File type
BZIP archive (application/x-bzip)
Size
3,1 KB
Hash md5
6be28748447ff719db0f7e6e9b179a1d
Uploaded/Created
Mon 10. 3. 2014 16:40
krejcir-manakin-uvod_a_DRI-dsugcz2010.pdf Licence Creative Commons  File version Krejčíř, V. 10. 3. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1169152/krejcir-manakin-uvod_a_DRI-dsugcz2010.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1169152/krejcir-manakin-uvod_a_DRI-dsugcz2010.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1169152/krejcir-manakin-uvod_a_DRI-dsugcz2010.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1169152/krejcir-manakin-uvod_a_DRI-dsugcz2010.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 10. 3. 2014 16:39, Mgr. Vlastimil Krejčíř

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Ľuboš Kohút, učo 172607
  • a concrete person Mgr. Vlastimil Krejčíř, učo 4189
Attributes
 

krejcir-manakin-uvod_a_DRI-dsugcz2010.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1169152/krejcir-manakin-uvod_a_DRI-dsugcz2010.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1169152/krejcir-manakin-uvod_a_DRI-dsugcz2010.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
315,9 KB
Hash md5
c0a264d23a1cd2f8a18e83af178007b6
Uploaded/Created
Mon 10. 3. 2014 16:39

krejcir-manakin-uvod_a_DRI-dsugcz2010.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1169152/krejcir-manakin-uvod_a_DRI-dsugcz2010.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1169152/krejcir-manakin-uvod_a_DRI-dsugcz2010.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
2,7 KB
Uploaded/Created
Mon 10. 3. 2014 16:39
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29. 11. 2022 03:10