KREJČÍŘ, Vlastimil. Oktávo – digitální knihovna FF MU (Oktavo - digital library FF MU). In 5. setkání českých uživatelů systému DSpace. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Oktávo – digitální knihovna FF MU
Name (in English) Oktavo - digital library FF MU
Authors KREJČÍŘ, Vlastimil (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 5. setkání českých uživatelů systému DSpace, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14610/12:00072594
Organization unit Institute of Computer Science
Keywords (in Czech) FFdigi; digitální knihovna; repozitář; XMLUI
Keywords in English FFdigi; digital library; repozitory; XMLUI
Tags digitization, DSpace, Java, rivok, XMLUI
Changed by Changed by: Mgr. Vlastimil Krejčíř, učo 4189. Changed: 10/3/2014 23:03.
Abstract
Prezentace popisuje budování digitální knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity s pomocí systému DSpace. V úvodu seznamuje s publikační činností FF MU, typy materiálů, které jsou v digitální knihovně uloženy (sborníky, časopisy, monografie), a následně provádí srovnání s podobným projektem - DML-CZ (Česká digitální matematická knihovna). Nastiňuje specifické problémy a jejich řešení a ukazuje výslednou digitální knihovnu.
Abstract (in English)
Presentation is aimed at process of building the digital library of Faculty of Arts of Masaryk University upon the DSpace system. It describes the content of the digital library - the publications that were published at Faculty of Arts since 1919 (journals, proceedings, books). Then a comparison to the DML-CZ (Czech digital mathematics library) is presented and the specific issues and their solutions are described.
PrintDisplayed: 25/5/2020 02:40