Informační systém MU
JANDA, Lubomír, Jan HEJÁTKO, Radka DOPITOVÁ, Martin FALDYNA, Eva KOTLÁŘOVÁ, Hana KUDLÁČKOVÁ, Matej ZÁBRADY, Zuzana GELOVÁ, Martina VÁLKOVÁ and Pavel REICHMAN. Nová možnost pro detekci AHP2 proteinu z A. thaliana (New approach for detection of A. thaliana AHP2 protein). 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nová možnost pro detekci AHP2 proteinu z A. thaliana
Name (in English) New approach for detection of A. thaliana AHP2 protein
Authors JANDA, Lubomír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jan HEJÁTKO (203 Czech Republic, belonging to the institution), Radka DOPITOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martin FALDYNA (203 Czech Republic), Eva KOTLÁŘOVÁ (203 Czech Republic), Hana KUDLÁČKOVÁ (203 Czech Republic), Matej ZÁBRADY (703 Slovakia, belonging to the institution), Zuzana GELOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martina VÁLKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Pavel REICHMAN (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Pilot plant, certified technology, variety, breed
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14740/13:00066990
Organization unit Central European Institute of Technology
Keywords (in Czech) hybridom; monospecifická protilátka; hmotnostní spektrometrie; analytická chemie
Keywords in English hybridom; monospecific antibody; mass spectrometry; analytical chemistry
Technical parameters Pomocí uvedených protilátek lze sledovat přítomnost AHP proteinů bez zásahu do jejich struktury nebo funkce. U protilátek lze odhadnout epitop, který rozeznávají na molekule antigenu (AHP proteinu), což může hrát úlohu při sledování proteinu v komplexu nebo při transportu do jiných kompartmentů buňky, aniž by se narušila jejich funkčnost. OlChemIm s.r.o., Šlechtitelů 241/27, Olomouc, 770 10, IČ: 47154845, DIČ: CZ47154845,kontakt: Ing. Luděk Fröhlich, info@olchemim.cz,smlouva o poskytnutí a využití know-how č.70-2012 uzavřená dne 9.12.2013
Tags MP, ok, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Martina Prášilová, učo 342282. Changed: 20/6/2014 11:05.
Abstract
Pomocí uvedených protilátek lze sledovat přítomnost AHP proteinů bez zásahu do jejich struktury nebo funkce. U protilátek lze odhadnout epitop, který rozeznávají na molekule antigenu (AHP proteinu), což může hrát úlohu při sledování proteinu v komplexu nebo při transportu do jiných kompartmentů buňky, aniž by se narušila jejich funkčnost.
Abstract (in English)
With these antibodies the presence of the AHP proteins can be monitored without interfering in their structure or function. It is possible to estimate the epitop of the Antibodies can be estimated epitope recognized on the antigen molecule (of AHP protein), which may play a role in the monitoring of the protein complex or during transport to other compartments of the cells, without impairing their functionality. Monoclonal antibody AHP2@A4 raised against the Arabidopsis thaliana phosphotransfer proteins (AHP2) for the immunodetection of native and recombinant forms of the antigen. Antibodies are Protein G affinity purified from producing hybridoma lines from a low IgG fetal bovine serum. Antibodies are shipped as 1mg/ml solution (A280nm) in a 50mM Tris-Cl pH 8 and 20% glycerol storage buffer at -20 C. The detailed antibody data-sheet will be provided at each delivery or at direct inquiry.
Links
GA521/09/1699, research and development projectName: Imunomodulace jako nástroj funkční proteomiky při studiu cytokininové signální dráhy u Arabidopsis thaliana
Investor: Czech Science Foundation, Immunomodulation as a functional proteomics tool for cytokinin signaling study in Arabidopsis thaliana
Displayed: 17/8/2022 17:47