KUROWSKI, Martina. Žák-uprchlík v českém systému vzdělávání: případová studie (The refugee pipul in the Czech educational system: a case study). Sociální pedagogika. Časopis pro vědu a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše bati, Zlín, 2013, vol. 1, No 1, p. 48-63. ISSN 1805-8825.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Žák-uprchlík v českém systému vzdělávání: případová studie
Name in Czech Žák-uprchlík v českém systému vzdělávání: případová studie
Name (in English) The refugee pipul in the Czech educational system: a case study
Authors KUROWSKI, Martina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Sociální pedagogika. Časopis pro vědu a praxi. Zlín, Univerzita Tomáše bati, Zlín, 2013, 1805-8825.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00072622
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) vzdělání; žadatel o mezinárodní ochranu; uprchlík; migrace; pobytové středisko; edukační strategie; případová studie; analýza; otevřené kódování
Keywords in English education; refugee; asylum seeker; migration; reception centre; educational strategy; case study; open coding; analysis
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D., učo 56187. Changed: 4. 4. 2014 13:30.
Abstract
Text je věnován tématu edukace migrujících osob, konkrétně žáka, který se svojí rodinou získal v České republice status mezinárodní ochrany. První část textu je věnována uvedení do problematiky edukace žáků z řad uprchlíků. Zabýváme se otázkou, kdo je to žák-uprchlík a také se pozastavujeme ve stručnosti nad teoriemi, ze kterých vzdělávání těchto osob může čerpat. Většina textu je pak věnována analýze případové studie, ve které se na danou problematiku snažíme nahlížet očima tří zúčastněních subjektů: matky žáka, učitelky žáka a samotného chlapce. Studie přináší analýzu kvalitativně zpracovaných polostrukturovaných rozhovorů. Jako výzkumný design jsme si zvolili případovou studii s jejíž pomocí chceme hlouběji proniknout do problematiky, která u nás i ve světě zatím stojí na okraji zájmu.
Abstract (in English)
The article is devoted to the topic of the education of migrants (particular to the pupil, who gained with his family the international protection status in the Czech Republic). The first part is devoted to description of the background of the issue of education the refugee pupils. We deal with the question of who is a refugee student and also briefly describe some theories, of which the education of such persons may draw. Most of the text is devoted to the analysis of case study in which we try to observe the issue through the eyes of three stakeholders: the mother of the pupil, teacher and student boy alone. The study provides analysis of processed semi-structured qualitative interviews. As a research design we chose a case study with which we want to get deeper into the issue.
Links
MUNI/A/0072/2012, interní kód MUName: Podpora výsledků tvůrčí činnosti na Pedagogické fakultě (Acronym: ProRIV)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 1. 7. 2022 05:21