SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina a Martin VRUBEL. Kultura a její přístupnost pro osoby se zdravotním postižením. In II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kultura a její přístupnost pro osoby se zdravotním postižením
Název česky Kultura a její přístupnost pro osoby se zdravotním postižením
Autoři SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina a Martin VRUBEL.
Vydání II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY, 2014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky kultura , přístupnost, inkluze, osoba se zdravotním postižením, galerie
Klíčová slova anglicky culture, Accessibility, inclusion, person with disabilities, gallery
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D., učo 32695. Změněno: 25. 3. 2015 17:23.
Anotace
Všeobecná deklarace lidských práv, podobně jako Úmluva o právech osob s postižením, dává každému jedinci právo svobodné účasti na kulturním životě své komunity, na přístup ke kulturním statkům a službám. Osoby se zdravotním postižením jsou v tomto prá vu často omezovány, čímž dochází k porušování výše uvedených norem a k popírání inkluzivní politiky zemí, které tyto úmluvy přijaly. Cílem našeho výzkumu je zjistit, nakolik jsou kulturní instituce, konkrétně muzea a galerie, přístupné pro populaci osob se zdravotním postižením. V pilotním výzkumu jsme se zaměřili na přístupnost významných muzeí a galerií ve dvou evropských zemích. Ve Finsku, zemi s proinkluzivní politikou, a ve Francii, zemi významně ovlivňující směřování evropského kulturního dědictví. St udie byla realizována kvalitativní metodou s využitím techniky analýzy elektronických zdrojů a dokumentů prezentujících dané instituce a techniky pozorování, které probíhalo na základě hodnocení předem stanovených kritérií v terénu.
VytisknoutZobrazeno: 21. 2. 2020 15:00