Informační systém MU
HYTYCH, Roman and Michal ČEVELÍČEK. Využití formulace klinického případu pří výuce a výzkumu psychoterapeutického výcviku (Application of Case formulation in psychotherapy education as well as in research of psychotherapy training). PSYCHIATRIA-PSYCHOTERAPIA-PSYCHOSOMATIKA. 2014, vol. 20, No 4, p. 59-60. ISSN 1338-7030.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Využití formulace klinického případu pří výuce a výzkumu psychoterapeutického výcviku
Name (in English) Application of Case formulation in psychotherapy education as well as in research of psychotherapy training
Authors HYTYCH, Roman (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Michal ČEVELÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition PSYCHIATRIA-PSYCHOTERAPIA-PSYCHOSOMATIKA, 2014, 1338-7030.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/14:00073533
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English case formulation; integration; psychotherapy training
Changed by Changed by: PhDr. Roman Hytych, Ph.D., učo 8818. Changed: 7. 4. 2015 19:10.
Abstract
Článek se zabývá možnostmi využití formulace případu jako nástroje při univerzitní výuce psychoterapie a při výzkumu psychoterapeutických výcviků. Integrativní model formulace případu B. Ingramové je vysvětlen na příkladu výuky kurzu Psychoterapie dětí a dospívajících. Výzkum Výcviku integrace v psychoterapii slouží j a- ko ukázka použití formulace případu při výzkumu.
Abstract (in English)
The article deals with possibilities how case formulation can be used in psychotherapy education and in r e- search of psychotherapy training. B. Ingram's integrative model of case formulation is elaborated in the co n- text of its application in the course Children's and Adolescents' Psychotherapy. Research of Training in Ps y- chotherapy Integration serves as an example of case formulation use in research.
Links
GAP407/11/0141, research and development projectName: Utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy: analýza výcviku integrace v psychoterapii
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
Displayed: 3. 12. 2021 17:40