ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Kvalifikace. Zpětný odkaz. Předběžné otázky. Závazková práva. In Pauknerová, Rozehnalová, Zavadilová, kolektiv. Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2013. s. 141-161; 559 - 626, 86 s. komentáře, Codex, 16. ISBN 978-80-7478-368-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kvalifikace. Zpětný odkaz. Předběžné otázky. Závazková práva.
Název česky Kvalifikace. Zpětný odkaz. Předběžné otázky. Závazková práva.
Název anglicky Qualification. Renvoi. Preliminary questions. Contract law.
Autoři ROZEHNALOVÁ, Naděžda (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. od s. 141-161; 559 - 626, 86 s. komentáře, Codex, 16, 2013.
Nakladatel Wolters Kluwer
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/13:00072666
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7478-368-5
Klíčová slova česky kvalifikace - zpětný odkaz - další odkaz - závazky ze smluv - evropské právo - mezinárodní smlouvy - volba práva - náhradní hraniční určovatel - pravomoc
Klíčová slova anglicky qulification - renvoi - preliminary questions - contract law - european law - international agreements - choice of law - jurisdiction - alternative law
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 7. 4. 2014 12:10.
Anotace
Komentář je věnován zákonu o mezinárodním právu soukromém a procesním vydaném v roce 2012 a účinném od roku 2014. Autor zpracoval kapitoly věnované obecné části - zejména problematice kvalifikace, zpětného odkazu a obcházení. Dále zpracoval kapitoly věnované problematice závazkových práv jako je určení příslušnosti, volba práva, náhradní hraniční určovatel.
Anotace anglicky
The commentary is devoted to the Act on private and procedure international law enacted in 2012 and in force since 2014. The author analyses the chapter on qualification, renvoi and the chapter on choice of law, jurisdiction and the other question related to the contract in the international area.
VytisknoutZobrazeno: 21. 2. 2020 05:35