ZOUHAR LUDVÍKOVÁ, Lenka. Angličtina autonomně (English Autonomously). In konference: Trendy v jazykovém vzdělávání v terciální sféře - činnost jazykových center na filozofických fakultách v České republice a na Slovensku. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Angličtina autonomně
Name in Czech Angličtina autonomně
Name (in English) English Autonomously
Authors ZOUHAR LUDVÍKOVÁ, Lenka.
Edition konference: Trendy v jazykovém vzdělávání v terciální sféře - činnost jazykových center na filozofických fakultách v České republice a na Slovensku, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Language Centre
Keywords (in Czech) autonomní učení, metakognitivní dovednosti, motivace, celoživotní učení
Keywords in English autonomous learning, metacognitive skills, motivation, life-long learning
Changed by Changed by: Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková, Ph.D., učo 12715. Changed: 19/3/2014 10:21.
Abstract
Autonomní učení je postaveno na metakognitivních dovednostech, které dále rozvíjí. Nejedná se o metodu, jde spíše o přístup k procesu učení, o vnímání studenta a také změnu role učitele. Příspěvek ilustruje možnost implementace autonomního učení v praxi na příkladu jazykového kurzu nabízeného vysokoškolským studentům jako alternativa k tradičním kurzům.
Abstract (in English)
Autonomous learning is based on metacognitive skills that are further developed in the process of learning. It is an approach, rather than method of learning, which influences the perception of the learner as well as the role of the teacher. The article illustrates the possibility of implementation of autonomous learning in real school situation, through a language course offered to university students as an alternative to traditional courses.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Anglictina_autonomne_-_Olomouc.pptx  Zouhar Ludvíková, L. 19/3/2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1170050/Anglictina_autonomne_-_Olomouc.pptx
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1170050/Anglictina_autonomne_-_Olomouc.pptx
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1170050/Anglictina_autonomne_-_Olomouc.pptx?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1170050/Anglictina_autonomne_-_Olomouc.pptx?info
Uploaded/Created
Wed 19/3/2014 10:11

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková, Ph.D., učo 12715
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková, Ph.D., učo 12715
Attributes
 

Anglictina_autonomne_-_Olomouc.pptx

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1170050/Anglictina_autonomne_-_Olomouc.pptx
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1170050/Anglictina_autonomne_-_Olomouc.pptx
File type
pptx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation)
Size
88 KB
Hash md5
57db5ed6f6190fe0622b64fe2ba6225c
Uploaded/Created
Wed 19/3/2014 10:11

Anglictina_autonomne_-_Olomouc.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1170050/Anglictina_autonomne_-_Olomouc.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1170050/Anglictina_autonomne_-_Olomouc.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
1,8 KB
Uploaded/Created
Wed 19/3/2014 10:13

Anglictina_autonomne_-_Olomouc.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1170050/Anglictina_autonomne_-_Olomouc.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1170050/Anglictina_autonomne_-_Olomouc.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
466,4 KB
Hash md5
8e4118c3e1eb481c4cbd2fffb5d05193
Uploaded/Created
Wed 19/3/2014 10:15
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 2/2/2023 08:38