Informační systém MU
ZOUHAR LUDVÍKOVÁ, Lenka. Angličtina autonomně. In konference: Trendy v jazykovém vzdělávání v terciální sféře - činnost jazykových center na filozofických fakultách v České republice a na Slovensku. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Angličtina autonomně
Název česky Angličtina autonomně
Název anglicky English Autonomously
Autoři ZOUHAR LUDVÍKOVÁ, Lenka.
Vydání konference: Trendy v jazykovém vzdělávání v terciální sféře - činnost jazykových center na filozofických fakultách v České republice a na Slovensku, 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Centrum jazykového vzdělávání
Klíčová slova česky autonomní učení, metakognitivní dovednosti, motivace, celoživotní učení
Klíčová slova anglicky autonomous learning, metacognitive skills, motivation, life-long learning
Změnil Změnila: Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková, Ph.D., učo 12715. Změněno: 19. 3. 2014 10:21.
Anotace
Autonomní učení je postaveno na metakognitivních dovednostech, které dále rozvíjí. Nejedná se o metodu, jde spíše o přístup k procesu učení, o vnímání studenta a také změnu role učitele. Příspěvek ilustruje možnost implementace autonomního učení v praxi na příkladu jazykového kurzu nabízeného vysokoškolským studentům jako alternativa k tradičním kurzům.
Anotace anglicky
Autonomous learning is based on metacognitive skills that are further developed in the process of learning. It is an approach, rather than method of learning, which influences the perception of the learner as well as the role of the teacher. The article illustrates the possibility of implementation of autonomous learning in real school situation, through a language course offered to university students as an alternative to traditional courses.
Zobrazeno: 30. 1. 2023 03:04