Informační systém MU
ZOUHAR LUDVÍKOVÁ, Lenka. Angličtina autonomně (English Autonomously). In konference: Trendy v jazykovém vzdělávání v terciální sféře - činnost jazykových center na filozofických fakultách v České republice a na Slovensku. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Angličtina autonomně
Name in Czech Angličtina autonomně
Name (in English) English Autonomously
Authors ZOUHAR LUDVÍKOVÁ, Lenka.
Edition konference: Trendy v jazykovém vzdělávání v terciální sféře - činnost jazykových center na filozofických fakultách v České republice a na Slovensku, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Language Centre
Keywords (in Czech) autonomní učení, metakognitivní dovednosti, motivace, celoživotní učení
Keywords in English autonomous learning, metacognitive skills, motivation, life-long learning
Changed by Changed by: Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková, Ph.D., učo 12715. Changed: 19. 3. 2014 10:21.
Abstract
Autonomní učení je postaveno na metakognitivních dovednostech, které dále rozvíjí. Nejedná se o metodu, jde spíše o přístup k procesu učení, o vnímání studenta a také změnu role učitele. Příspěvek ilustruje možnost implementace autonomního učení v praxi na příkladu jazykového kurzu nabízeného vysokoškolským studentům jako alternativa k tradičním kurzům.
Abstract (in English)
Autonomous learning is based on metacognitive skills that are further developed in the process of learning. It is an approach, rather than method of learning, which influences the perception of the learner as well as the role of the teacher. The article illustrates the possibility of implementation of autonomous learning in real school situation, through a language course offered to university students as an alternative to traditional courses.
Displayed: 27. 11. 2022 10:15