REICH, Pavel. Angličtina v politice a institucích EU. In Podpora a standardizace jazykového vzdělávání na vysokých školách v ČR. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Angličtina v politice a institucích EU
Název česky Angličtina v politice a institucích EU
Název anglicky English in Politics and EU Institutions
Autoři REICH, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Podpora a standardizace jazykového vzdělávání na vysokých školách v ČR, 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14640/13:00072696
Organizační jednotka Centrum jazykového vzdělávání
Klíčová slova česky angličtina v politice; angličtina v EU; angličtina pro akademické účely; politický žargon
Klíčová slova anglicky English in politics; English in EU; English for academic purposes; political jargon
Změnil Změnila: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Změněno: 8. 4. 2014 13:10.
Anotace
Příspěvek představuje kurz Angličtina v politice a institucích EU jako jeden z výsledků inovace původního obecného kurzu Angličtina pro akademické účely na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Je určen primárně studentům politologie, mezinárodních vztahů, evropských studií a žurnalistiky. Každý seminární materiál se skládá ze dvou částí. První část, která tvoří jádro kurzu, se zaměřuje na lingvistické aspekty politického diskursu. Cílem je seznámit studenty se specifiky jazyka užívaného v politice a naučit je kriticky přistupovat k politickému žargonu hojně užívanému v anglosaském prostředí. Druhá část se soustředí na odbornou politologickou terminologii a terminologii EU a měla by studenty připravit na jejich případné budoucí působení v institucích EU. Kurz si klade za cíl odpoutat se od tradiční výuky odborného jazyka a spíše se zaměřit na propojení lingvistiky a politiky.
Anotace anglicky
The paper focuses on the course English in Politics and EU Institutions as one of the results of the innovation of the original course English for Academic Purposes at the Faculty of Social Studies. It is primarily intended for students of political science, international relations, European studies, and journalism. Each seminar material is composed of two parts. The first part, which forms the core of the course, focuses on linguistic aspects of political discourse. The objective is to familiarize students with particularities of the language used in politics and to teach them to look critically at political jargon commonly used in English speaking countries. The second part focuses on political and EU terminology and should prepare students for their possible future careers in EU institutions. The goal is to break away from conventional teaching of specialized language and focus rather on linguistic aspects of politics.
Návaznosti
CZ.1.07/2.2.00/28.0233, interní kód MUNázev: Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v ČR (Akronym: IMPACT)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v ČR, 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 06:54