PEŠKOVÁ, Karolína. Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 205 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 32. ISBN 978-80-210-6399-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6399-2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny
Název anglicky Visuals for teaching culture in German language textbooks
Autoři PEŠKOVÁ, Karolína.
Vydání Brno, 205 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 32, 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW Čítárna Munispace
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6399-0
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-6399-2013
Klíčová slova česky vizuální prostředky; výuka reálií; učebnice němčiny; typy; obsahy; funkce; kvantitativní analýza; učitelé; rozhovor
Klíčová slova anglicky visuals; teaching culture; German language textbooks; types; contents; functions; quantitative analysis; teachers; interview
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Bibliografie 313 záznamů
Změnil Změnila: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Změněno: 24. 2. 2015 16:39.
Anotace
Publikace je zaměřena na problematiku vizuálních prostředků pro výuku reálií v učebnicích němčiny. Po teoretickém uvedení jsou představena 2 výzkumná šetření. Cílem prvního šetření bylo zjistit, jaké typy, obsahy a funkce vizuálních prostředků pro výuku reálií se vyskytují v učebnicích němčiny. Výsledky kvantitativní analýzy 4 učebnic pro výuku němčiny na 2. stupni ZŠ poukázaly na některé společné i rozdílné tendence učebnic. Cílem druhého šetření bylo zjistit, jakou funkci učitelé připisují vizuálním prostředkům pro výuku reálií v učebnicích němčiny, za jakým účelem je využívají a jak je hodnotí. Výpovědi získané z 6 rozhovorů s učiteli potvrdily některá zjištění prvního šetření. Na základě zjištěných nedostatků učebnic z posuzovaného hlediska jsou nabídnuta doporučení pro tvorbu učebnic.
Anotace anglicky
The book focuses on the topic of visuals for teaching culture in German language textbooks. After a theoretical background 2 investigations are presented. The aim of the first investigation was to find out what types, functions and contents of visuals for teaching culture can be identified in German textbooks for lower secondary schools. The results of a quantitative analysis indicated some common and different features of 4 selected textbooks. The aim of the second investigation was to find out teachers views on the functions of visuals, how teachers evaluate the visuals and to which purpose they use them. Results of 6 teacher interviews confirmed some findings of the first investigation. In respect to identified weak points of the visuals recommendations for textbook design are offered.
Návaznosti
MUNI/A/0883/2011, interní kód MUNázev: Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (Akronym: SKOLA 2012)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Vizualni_prostredky_online.pdf   Verze souboru Dundálková, K. 21. 3. 2014

Práva

Právo číst
  • kdokoliv přihlášený v ISu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Jana Dykastová, učo 371418
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 5. 3. 2021 21:17