PECINA, Pavel a Petr SLÁDEK. POJETÍ A STRUKTURA DIDAKTIKY TECHNICKÝCH ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY. JTIE - Journal of Technology and Information Education. Olomouc: UP, 2013, roč. 5, č. 2, s. 121-130. ISSN 1803-537X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název POJETÍ A STRUKTURA DIDAKTIKY TECHNICKÝCH ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY
Název česky POJETÍ A STRUKTURA DIDAKTIKY TECHNICKÝCH ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY
Název anglicky THE CONCEPT AND STRUCTUTE OF DIDACTICS VOCATIONAL TECHNICAL SUBJECTS IN SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS
Autoři PECINA, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí) a Petr SLÁDEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání JTIE - Journal of Technology and Information Education, Olomouc, UP, 2013, 1803-537X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00072697
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky oborové didaktiky; didaktika odborných technických předmětů; strukturace didaktiky
Klíčová slova anglicky didactics; vocational technical subjects; structure of didactics vocational technical subjects
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc., učo 1617. Změněno: 31. 3. 2014 13:13.
Anotace
Předložená studie si klade za cíl seznámit čtenáře s výsledky práce a výzkumu autorů v oblasti pojetí a strukturace didaktiky odborných technických předmětů se zaměřením na středoškolské technické vzdělávání. Globální cílem je přispět do problematiky didaktiky odborných technických předmětů v uvedené oblasti. Po vymezení řešeného problému se věnujeme aktuálnímu stavu daného problému, širším souvislostem dané problematiky, pojetí didaktiky technických odborných předmětů a přístupům ke strukturaci této oborové didaktiky s vyvozením vlastních závěrů a stanovisek. Kritickou analýzou pramenů a výzkumy v této oblasti jsme dospěli k vlastním závěrům v oblasti pojetí a strukturace této oborové didaktiky, které ve studii prezentujeme. Výsledek může posloužit nejen oborovým didaktikům technických i přírodovědných předmětů v této oblasti jako inspirace pro jejich práci, ale i oborovým didaktikům jiných předmětů i studentům učitelství odborných předmětů a učitelství praktického vyučování pro střední odborné školy.
Anotace anglicky
This study presents the results of research work on the concept and structure of the didactics of vocational technical subjects with a focus on secondary technical education. The global objective is to contribute to the problems of didactics of vocational technical subjects in the area. In the paper we discuss the concept of didactics of vocational technical subjects in wider context. After a critical analysis of the sources and research in this area we present approaches to structuring the didactics of vocational technical subjects. The result can serve branch teachers as inspiration for their work.
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 15:03