HURDÍK, Jan. Die Kreditsicherung im neuen tschechischen Zivilgesetzbuch (The safety of creditcontract in the new Czech civil Code). In Rudlof Welser. Des Recht der Kreditsicherung in Zentral- und Osteuropa (ed. R. Welser), Wien: Manz, 2014. 1st ed. Wien: MANZsche Verlags und Universitätsbuchhandlung GmBH, 2014. p. 63-72. Veröffentlichen der Forschungstelle Wien. ISBN 978-3-214-00764-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Die Kreditsicherung im neuen tschechischen Zivilgesetzbuch
Name in Czech Zajištění úvěru v novém českém občanském zákoníku
Name (in English) The safety of creditcontract in the new Czech civil Code
Authors HURDÍK, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Wien, Des Recht der Kreditsicherung in Zentral- und Osteuropa (ed. R. Welser), Wien: Manz, 2014, p. 63-72, 10 pp. Veröffentlichen der Forschungstelle Wien, 2014.
Publisher MANZsche Verlags und Universitätsbuchhandlung GmBH
Other information
Original language German
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Austria
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/14:00075191
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-3-214-00764-5
Keywords (in Czech) zajištění; úvěr; české občanské právo
Keywords in English Garanty; credit; czech civil law
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 21. 8. 2015 14:47.
Abstract
Die Kapitel in der Monographie beschäftigt sich mit der neuen Rechtsregelung der Kreditsicherung im neuen tschechischen Zivilgesetzbuch von Jahre 2012, besonder mit den Formen der Kreditsicherung.
Abstract (in Czech)
Kapitola v knize se zabývá novou právní úpravou zajištění úvěru v českém občanském právu podle nového českého občanského zákoníku z roku 2012.
Abstract (in English)
The chapter deals with the new legal regulation of the garanty of the cretidcontractz on the base of new czech civil code.
Links
MUNI/22/katedr.projekt/2013, interní kód MUName: Koncepční, systémové a institucionální změny soukromého práva a civilního práva procesního ve světle rekodifikace soukromého práva
Investor: Masaryk University
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 06:28