MIKL, Michal, Radek MAREČEK a Radovan PŘIKRYL. Comparing fMRI data processing methods with respect to possible inaccuracy. In Markus Rupp, Bernhard Wistawel. Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), 2012 19th International Conference on. Viena: Techniche Universitat Wien, 2012. s. 496-499. ISBN 978-1-4577-2191-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Comparing fMRI data processing methods with respect to possible inaccuracy
Název česky Srovnání metod pro zpracování fMRI dat vzhledem k možné míře nepřesnosti
Autoři MIKL, Michal (203 Česká republika, garant, domácí), Radek MAREČEK (203 Česká republika, domácí) a Radovan PŘIKRYL (203 Česká republika, domácí).
Vydání Viena, Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), 2012 19th International Conference on, od s. 496-499, 4 s. 2012.
Nakladatel Techniche Universitat Wien
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Rakousko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14740/12:00065672
Organizační jednotka Středoevropský technologický institut
ISBN 978-1-4577-2191-5
ISSN 2157-8672
Klíčová slova česky GLM; ICA; fMRI; nepřesnost; modelování; simulace
Klíčová slova anglicky GLM; ICA; fMRI; inaccuracy; modelling; simulations
Štítky nk, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Nikola Kostlánová, Ph.D., učo 12689. Změněno: 8. 4. 2014 10:47.
Anotace
We present the comparison of several methods to analyze functional magnetic resonance imaging data with respect to some inaccuracy in subject's response (e.g. missing response to stimuli). Approaches based on general linear model, independent component analysis, and combined methods were used to analyze both simulated and real data with unknown (real data) and known (simulated data) levels of inaccuracy. Our results suggest combined approaches as the best choice for single subject analyses. No significant differences between the methods were observed for group results.
Anotace česky
Prezentujeme různé přístupy k analýze dat funkční magnetické rezonance s ohledem na možné nepřesnosti v reakci vyšetřované osoby (např. chybějícíc odezva na stimulaci). Jsou porovnány přístupy založené na obecném lineárním modelu, analýze nezávislých komponent a kombinované přístupy a to jak na reálných datech (s neznámou mírou nepřesnosti), tak simulovaných datech (se známou mírou nepřesnosti). Naše výsledky ukazují, že kombinovaný přístup vykazuje nejlepší odolnost na nepřžensoti v případě analýzy jednotlivých subjektů. V případě skupinové analýzy nebyly pozorovány rozlíly mezi přístupy.
Návaznosti
GAP103/12/0552, projekt VaVNázev: Srovnání a inference metod hodnocení funkční a efektivní konektivity ve fMRI
Investor: Grantová agentura ČR, Srovnání a inference metod hodnocení funkční a efektivní konektivity ve fMRI
GAP304/11/1318, projekt VaVNázev: Optimalizace metodiky analýzy a hodnocení simultánního EEG-fMRI u pacientů s farmakorezistentní epilepsií
Investor: Grantová agentura ČR, Optimalizace metodiky analýzy a hodnocení simultánního EEG-fMRI u pacientů s farmakorezistentní epilepsií
NS9890, projekt VaVNázev: Funkční mozkové koreláty související s léčbou negativních příznaků schizofrenie repetitivní transkraniální magnetickou stimulací
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Funkční mozkové koreláty související s léčbou negativních příznaků schizofrenie repetitivní transkraniální magnetickoustimulací
VytisknoutZobrazeno: 29. 11. 2022 02:51