RAUS, David and Andrea ORŠULOVÁ. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář (The Law on Protection of Competition. Comments). 1st ed. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 666 pp. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-470-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář
Name (in English) The Law on Protection of Competition. Comments
Authors RAUS, David (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Andrea ORŠULOVÁ (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Praha, 666 pp. Komentáře Wolters Kluwer, 2014.
Publisher Wolters Kluwer
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/14:00081988
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7478-470-5
Keywords (in Czech) komentář; ochrana hospodářské soutěže; právo
Keywords in English comments; law; protection of competition
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 1/4/2016 08:21.
Abstract
Komentář je aktuálním výkladem zákona o ochraně hospodářské soutěže a současně jediným, který obsahuje i komparativní poznámky ke slovenskému zákonu o ochrane hospodárskej súťaže. Komentář se snaží reflektovat i nejzásadnější změny související s aplikací zákona o ochraně hospodářské soutěže, které plynou z rekodifikace českého práva soukromého.
Abstract (in English)
Comments are current interpretations of the law on protection of competition, while only one that includes comparative notes with the Slovak Act on Protection of Competition. Commentary seeks to reflect even the most fundamental changes associated with the application of the Law on Protection of Competition, which stem from recodification of Czech private law.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Raus_kapitola.pdf   File version Georgala, P. 1/4/2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1170173/Raus_kapitola.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1170173/Raus_kapitola.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1170173/Raus_kapitola.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1170173/Raus_kapitola.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 1/4/2016 08:21, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Raus_kapitola.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1170173/Raus_kapitola.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1170173/Raus_kapitola.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
287,5 KB
Hash md5
4949e16035f4a83271ac3f12a8211f2c
Uploaded/Created
Fri 1/4/2016 08:21

Raus_kapitola.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1170173/Raus_kapitola.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1170173/Raus_kapitola.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
8,7 KB
Hash md5
d8612ae5a1e4473a30fa6cc3f35c6119
Uploaded/Created
Fri 1/4/2016 08:23
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 10/4/2021 16:41