Informační systém MU
RAUS, David a Andrea ORŠULOVÁ. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 666 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-470-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář
Název anglicky The Law on Protection of Competition. Comments
Autoři RAUS, David (203 Česká republika, domácí) a Andrea ORŠULOVÁ (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Praha, 666 s. Komentáře Wolters Kluwer, 2014.
Nakladatel Wolters Kluwer
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/14:00081988
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7478-470-5
Klíčová slova česky komentář; ochrana hospodářské soutěže; právo
Klíčová slova anglicky comments; law; protection of competition
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 1. 4. 2016 08:21.
Anotace
Komentář je aktuálním výkladem zákona o ochraně hospodářské soutěže a současně jediným, který obsahuje i komparativní poznámky ke slovenskému zákonu o ochrane hospodárskej súťaže. Komentář se snaží reflektovat i nejzásadnější změny související s aplikací zákona o ochraně hospodářské soutěže, které plynou z rekodifikace českého práva soukromého.
Anotace anglicky
Comments are current interpretations of the law on protection of competition, while only one that includes comparative notes with the Slovak Act on Protection of Competition. Commentary seeks to reflect even the most fundamental changes associated with the application of the Law on Protection of Competition, which stem from recodification of Czech private law.
Zobrazeno: 21. 1. 2021 10:37