POLÁČEK, Jiří. Jména postav v románech Vladislava Vančury. In Eva Minářová, Dagmar Sochorová, Jitka Zítková. Vlastní jména v textech a kontextech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 149-154. ISBN 978-80-210-6631-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jména postav v románech Vladislava Vančury
Název anglicky Character names in Vladislav Vančura s novels
Autoři POLÁČEK, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Vlastní jména v textech a kontextech, od s. 149-154, 6 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00075199
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6631-1
Klíčová slova česky Antroponyma; rodná jména; příjmení; postavy; romány; Vladislav Vančura
Klíčová slova anglicky Anthroponyms; first names; surnames; characters; novels; Vladislav Vančura
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc., učo 1572. Změněno: 24. 2. 2015 15:42.
Anotace
Autor se zabývá jmény postav deseti románů Vladislava Vančury, přičemž postupuje chronologicky. Došel k závěru, že Vančura při pojmenovávání svých postav užíval velké množství rodných jmen českých i cizích, běžných i neobvyklých. Rovněž příjmení volil česká i cizí, obvyklá i málo frekventovaná; některá z nich vytvářel ad hoc. Celá studie je napsána na základě dlouhodobého literárněhistorického výzkumu.
Anotace anglicky
The author focuses on the character names in ten Vladislav Vančura s novels while respecting their chronological order. He came to a conclusion that Vančura when naming his characters used a great deal of first names both of Czech and foreign origin, commmon as well as unusual. Surnames were equally chosen among Czech and foreign, usual or rather rare names; some of them were created ad hoc. The study was made on the basis of a long-term literary-historical research.
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 09:24