POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jozefa ARTIMOVÁ a Libor ŠVANDA. Latinská lékařská terminologie ve světle moderních výukových metod. In Podpora a standardizace jazykového vzdělávání na vysokých školách v ČR. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Latinská lékařská terminologie ve světle moderních výukových metod
Název anglicky Latin Medical Terminology in the Light of Modern Teaching Methods
Autoři POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jozefa ARTIMOVÁ a Libor ŠVANDA.
Vydání Podpora a standardizace jazykového vzdělávání na vysokých školách v ČR, 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Repozitář
Organizační jednotka Centrum jazykového vzdělávání
Klíčová slova česky Lékařská terminologie; Lékařská latina; Inovativní metody výuky
Klíčová slova anglicky Medical Terminology; Medical Latin; Innovative Teaching Methods
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Změněno: 10. 4. 2014 09:37.
Anotace
Výuka základů latinského jazyka na lékařských fakultách je většinou založena na tradiční a konzervativní metodice, která vychází z modelu prezentace komplexních paradigmat vybraného okruhu gramatických jevů, pro něž se postupně hledá uplatnění v široké oblasti lékařských termínů. V inovovaných výukových materiálech je kladen hlavní důraz na to, aby se student učil jednotlivým gramatickým jevům v přímém kontextu s jejich praktickým uplatněním. Okruhy lekcí jsou členěny tematicky – začíná se s termíny z oblasti anatomie (souběžný předmět v prvním roce studia), pokračuje se s klinickými a patologickými termíny, v závěru je plánována lekce věnovaná termínům z oblasti farmakologie a recepturní latiny. Autoři při tvorbě materiálů vycházeli ze statistických analýz frekvence výskytu gramatických i lexikálních jevů, především typických kolokací (metodami korpusové lingvistiky). Velký důraz je kladen na provázanost lekcí z hlediska četnosti použití nových slov i gramatických jevů, diferenciaci lexika dle zaměření jednotlivých oborů a pragmatičnost výuky – ve cvičeních se pracuje i s autentickými materiály (lékařské dokumenty), příp. jsou na jejich základě vytvářena. Inovace spočívá také ve větší míře variability cvičebních schémat (choice gab fill, open gab fill, true/false, matching) a ve využití doprovodného obrazového materiálu, jenž má usnadnit a upřesnit porozumění významu nejběžnějších lékařských termínů, jejich stavbě a uplatnění v náležitém kontextu. Cílovou skupinou inovací jsou studenti bakalářských oborů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Anotace anglicky
The article aims to introduce innovative teaching materials for medical Latin for students of undergraduate courses at Faculty of Medicine at Masaryk University. The authors prepared these materials with the emphasis on teaching/learning grammatical and lexical phenomena in accordance with their common usage. They used mainly statistical analyses of grammar forms frequency and typical collocations (using the methods of corpus linguistics). Innovative materials also define the interconnection between particular lessons in terms of recurrence of new words and grammar, vocabulary differentiation according to the specialization of disciplines and teaching pragmatism; the exercises also use authentic materials). The innovation lies also in greater variability of exercise patterns and in the use of multimedia.
Návaznosti
CZ.1.07/2.2.00/28.0233, interní kód MUNázev: Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v ČR (Akronym: IMPACT)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v ČR, 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 20:33