GAJDOŠ, Martin, Michal MIKL and Radek MAREČEK. Dataset exploration tool for fMRI group analysis. In Markus Rupp, Bernhard Wistawel. Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), 2012 19th International Conference on. Vienna: Technische Universitat Wien, 2012. p. 492 - 495. ISBN 978-1-4577-2191-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dataset exploration tool for fMRI group analysis
Name in Czech Nástroj pro exploraci datasetů pro fMRI skupinovou analýzu
Authors GAJDOŠ, Martin (203 Czech Republic, guarantor), Michal MIKL (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Radek MAREČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Vienna, Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), 2012 19th International Conference on, p. 492 - 495, 4 pp. 2012.
Publisher Technische Universitat Wien
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Austria
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14740/12:00065673
Organization unit Central European Institute of Technology
ISBN 978-1-4577-2191-5
ISSN 2157-8672
Keywords (in Czech) funkční magnetická rezonance; skupinová fMRI analýza; obecný lineární model; prohlížeč fMRI datasetů
Keywords in English functional magnetic resonance imaging; group fMRI analysis; general linear model; fMRI dataset explorer
Tags nk, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Nikola Kostlánová, Ph.D., učo 12689. Changed: 8. 4. 2014 08:44.
Abstract
We introduce the software tool designed for group fMRI analysis – a mask_explorer. The purpose of the mask_explorer is to enable user friendly exploration of fMRI dataset and to prevent unwanted data loss. This data loss could be caused by automatic discarding of voxels from analysis, which are not containing the information from all subjects included into analysis. At the beginning, some steps of fMRI data preprocessing and single subject statistics are described. The statistical parametric mapping method, as implemented in SPM8 MATLAB toolbox, is used to data processing. The tool mask_explorer runs in the MATLAB environment and is compatible with SPM8 toolbox. Subsequently, the user interface and application of the mask_explorer are shown and described.
Abstract (in Czech)
Představujeme softwarový nástoj pro skupinovou fMRI analýzu - mask_explorer. Nástroj je určen k uživatelsky přívětivému zkoumání fMRI datasetů a k zamezení nechtěné ztráty dat. Tato ztráta může být způsobena automatickým vyřazením z analýzy těch voxelů, které neobsahují informaci od všech subjektů, zařazených do analýzy. Na začátku je stručně popsán postup předzpracování fMRI dat a statistická analýza na úrovni jednotlivců. Ke zpracování dat je použito statistické parametrické mapování, které je implementováno v toolboxu SPM8 v MATLABu. Nástroj mask_explorer lze spouštět v prostředí MATLAB s toolboxem SPM8. Dále je popsáno uživatelské rozhaní a ukázána praktická aplikace mask_exploreru.
Links
GAP304/11/1318, research and development projectName: Optimalizace metodiky analýzy a hodnocení simultánního EEG-fMRI u pacientů s farmakorezistentní epilepsií
Investor: Czech Science Foundation
NS9890, research and development projectName: Funkční mozkové koreláty související s léčbou negativních příznaků schizofrenie repetitivní transkraniální magnetickou stimulací
Investor: Ministry of Health of the CR
PrintDisplayed: 28. 11. 2022 02:35