CERMANOVÁ, Melanie, Naděžda MALLÁTOVÁ, Pavel ŽÁK, Petr SEDLÁČEK, Ľuboš DRGOŇA, Iva KOCMANOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Jakub RADOCHA, Petr CETKOVSKÝ, Jan HABER, Peter MÚDRY, Jaroslav ŠTĚRBA, Barbora ŽIAKOVÁ, Eva VEJRAŽKOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Diagnostika, léčba a profylaxe pneumocystové pneumonie u hematologických nemocných. Doporučení odborníků s podporou CELL. Postgraduální medicína. Mladá fronta a.s., 2013, roč. 15, Příl. 4, s. 38-40. ISSN 1212-4184.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Diagnostika, léčba a profylaxe pneumocystové pneumonie u hematologických nemocných. Doporučení odborníků s podporou CELL
Název anglicky Diagnostics, treatment and prophylaxis of pneumocystis pneumonia in haematological patients – basic recommendations of the CELL group
Autoři CERMANOVÁ, Melanie (203 Česká republika), Naděžda MALLÁTOVÁ (203 Česká republika), Pavel ŽÁK (203 Česká republika), Petr SEDLÁČEK (203 Česká republika), Ľuboš DRGOŇA (703 Slovensko), Iva KOCMANOVÁ (203 Česká republika, garant), Martina LENGEROVÁ (203 Česká republika, domácí), Jakub RADOCHA (203 Česká republika), Petr CETKOVSKÝ (203 Česká republika), Jan HABER (203 Česká republika), Peter MÚDRY (203 Česká republika, domácí), Jaroslav ŠTĚRBA (203 Česká republika, domácí), Barbora ŽIAKOVÁ (703 Slovensko), Eva VEJRAŽKOVÁ (203 Česká republika), Jiří MAYER (203 Česká republika, domácí) a Zdeněk RÁČIL (203 Česká republika, domácí).
Vydání Postgraduální medicína, Mladá fronta a.s. 2013, 1212-4184.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14110/13:00072768
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky pneumocystová pneumonie; PCP; hematologický; non-HIV Diagnostika pneumocystové pneumonie (PCP)
Klíčová slova anglicky pneumocystis pneumonia; PCP; haematological patients; HIV negative patients
Štítky EL OK, podil
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 28. 3. 2014 09:32.
Anotace
Pneumocystis pneumonia is a serious complication affecting immunosuppressed patients. This article briefly summarises the basic principles and recommendations for diagnostics, treatment and prophylaxis of this condition in haematological patients. A detailed analysis of this issue is contained in the respective chapters of this supplement. Due to the fact that on the global scale the majority of patients suffering from pneumocystis pneumonia are HIV positive, most of the published data and recommendations are concerned with this group. In haematological patients, pneumocystis pneumonia is a rare diagnosis with a significantly different clinical course, which means that the standard procedures applied in HIV positive patients do not work very well for HIV negative population. The recommendations presented below are based on the views of the American Thoracic Society (ATS), the Center for Disease Control (CDC) and the Infectious Diseases Society of America (IDSA), on the National Comprehensive Cancer Network (NCCN) guidelines, on recently published scientific findings and on the experience of specialists who focus on treating haematological patients. These recommendations represent the consensus of experts on this issue from the CELL group.
Anotace anglicky
Pneumocystová pneumonie je závažnou komplikací postihující imunosuprimované pacienty. Tento článek v krátkosti sumarizuje základní principy a doporučení v diagnostice, léčbě a profylaxi této nemoci u hematologických pacientů. Detailní rozbor problematiky je uveden v příslušných kapitolách tohoto supplementa. Vzhledem k tomu, že celosvětově tvoří drtivou většinu nemocných s pneumocystovou pneumonií HIV pozitivní pacienti, také většina publikovaných dat a z nich vycházejících doporučení se týká této skupiny. U hematologických nemocných se jedná o vzácnou diagnózu s klinicky značně odlišným průběhem, a proto aplikace postupů standardních u HIV pozitivních nemocných na HIV negativní populaci je relativně problematická. Níže předkládaná doporučení vycházejí z názorů American Thoracic Society (ATS), Centers for Disease Control (CDC), Infectious Diseases Society of America (IDSA), National Comprehensive Cancer Network (NCCN) guidelines, recentně publikovaných vědeckých poznatků a ze zkušeností specialistů na léčbu infekcí u hematologických pacientů. Tato doporučení představují konsenzus odborníků skupiny CELL na tuto problematiku.
VytisknoutZobrazeno: 23. 3. 2023 19:31