VLČKOVÁ, Kateřina a Jarmila BRADOVÁ. Používání strategií učení se cizímu jazyku a jejich podpora učitelem na základní škole. In Konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV 2013): Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti, 16.–18. září 2013. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Používání strategií učení se cizímu jazyku a jejich podpora učitelem na základní škole
Název česky Používání strategií učení se cizímu jazyku a jejich podpora učitelem na základní škole
Název anglicky Foreign language learning strategy use and their support by teachers in lower secondary classes
Autoři VLČKOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí) a Jarmila BRADOVÁ (703 Slovensko, domácí).
Vydání Konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV 2013): Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti, 16.–18. září 2013. 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Stránky konference
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00067025
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky strategie učení; podpora strategií učitelem; používání strategií žáky; dotazník Young Learners Language Strategy Use Survey
Klíčová slova anglicky foreign language learning strategies; declared strategy use by pupils; declared strategy support by teachers; oung Learners Language Strategy Use Survey
Štítky learnings strategies
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594. Změněno: 28. 3. 2014 10:56.
Anotace
Používání strategií učení se cizímu jazyku žáky a jejich podpora učitelem ve výuce byly zjišťovány pomocí adaptovaného a částečně standardizovaného inventáře Young Learners Language Strategy Use Survey (Cohen, Oxford, 2002). Zkoumáno bylo celkem 776 žáků ve 41 třídách (27 výuka angličtiny, 11 němčiny) ve 4. až 9. ročníku a jejich 23 učitelů z 18 škol poskytujících základní vzdělávání. Česká verze nástroje (Vlčková, Přikrylová, 2011) sestávala z 64 položek na redukované dichotomické škále a zjišťovala strategie učení klasifikované na základě čtyř řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvení) a jazykových prostředků (slovní zásoba, překlad) a funkcí strategií v procesu zpracování informací (Oxford, 1990). Dotazník pro učitele (alfa = 0,88) i pro žáky (alfa = 0,90) dosahoval uspokojivé reliability. Učitelé deklarovali vyšší míru podpory strategií než žáci jejich používání. Nejvíce podporované byly strategie čtení (80 %), nejméně strategie mluvení (64 %). Nejvíce používané byly strategie překládání a poslechové strategie (> 60 %), nejméně používané byly strategie psaní a slovní zásoby (cca 45 %). Používání strategií žáky vykazovalo závislost na učiteli a jeho podpoře strategií. Další výsledky tohoto výzkumu by měly obohatit naši současnou znalost strategií učení ve vztahu k řečovým dovednostem a jejich podpoře učitelem ve školních podmínkách.
Anotace anglicky
Foreign language strategy use by pupils and strategy support by teachers in the classes were measured with an adapted and partially standardized inventory Young Learners Language Strategy Use Survey (Cohen, Oxford, 2002). The research sample consisted of 776 pupils in 41 classes (27 English and 11 German classes) of the 4th to 9th grades and their 23 teachers from 18 lower secondary schools. The Czech version of the inventory (Vlčková and Přikrylová, 2011) consisted of 64 items on the reduced dichotomy scale and measured strategies classified on the bases of four language skills (reading, writing, listening, and speaking) and language means (vocabulary, translation), and strategy functions in the information processing (Oxford, 1990). The reliability of teacher questionnaire (alpha .88) and pupil’s questionnaire (alpha .90) were acceptable. Teachers declared higher support of strategies than pupils use. The most supported were reading strategies (80 %), the least speaking strategies (64 %). The most used were translation strategies and listening strategies (> 60 %), the least used were writing strategies and vocabulary strategies (45 %). Declared strategy use was correlated with teachers strategy support. Further results of this research might enrich our current knowledge of strategies in relation to language skills and their support by teachers in school conditions.
Návaznosti
GAP407/12/0432, projekt VaVNázev: Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
Investor: Grantová agentura ČR, Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaBradova_Pouzivani_strategii_GAP407120432.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vlčková, K. 27. 3. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1173510/Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaBradova_Pouzivani_strategii_GAP407120432.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1173510/Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaBradova_Pouzivani_strategii_GAP407120432.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1173510/Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaBradova_Pouzivani_strategii_GAP407120432.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1173510/Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaBradova_Pouzivani_strategii_GAP407120432.pdf?info
Vloženo
Čt 27. 3. 2014 17:20, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
  • osoba Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D., učo 365330
Atributy
 

Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaBradova_Pouzivani_strategii_GAP407120432.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1173510/Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaBradova_Pouzivani_strategii_GAP407120432.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1173510/Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaBradova_Pouzivani_strategii_GAP407120432.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
296,7 KB
Hash md5
06462be72af35713be8f67d7b992770b
Vloženo
Čt 27. 3. 2014 17:20

Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaBradova_Pouzivani_strategii_GAP407120432.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1173510/Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaBradova_Pouzivani_strategii_GAP407120432.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1173510/Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaBradova_Pouzivani_strategii_GAP407120432.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
8,2 KB
Hash md5
51b0dedfbdf589ec325b9cb7fea44e9f
Vloženo
Čt 27. 3. 2014 17:21
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 25. 6. 2022 18:29