VLČKOVÁ, Kateřina and Jarmila BRADOVÁ. Používání strategií učení se cizímu jazyku a jejich podpora učitelem na základní škole (Foreign language learning strategy use and their support by teachers in lower secondary classes). In Konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV 2013): Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti, 16.–18. září 2013. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Používání strategií učení se cizímu jazyku a jejich podpora učitelem na základní škole
Name in Czech Používání strategií učení se cizímu jazyku a jejich podpora učitelem na základní škole
Name (in English) Foreign language learning strategy use and their support by teachers in lower secondary classes
Authors VLČKOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jarmila BRADOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution).
Edition Konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV 2013): Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti, 16.–18. září 2013. 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Stránky konference
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00067025
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) strategie učení; podpora strategií učitelem; používání strategií žáky; dotazník Young Learners Language Strategy Use Survey
Keywords in English foreign language learning strategies; declared strategy use by pupils; declared strategy support by teachers; oung Learners Language Strategy Use Survey
Tags learnings strategies
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594. Changed: 28. 3. 2014 10:56.
Abstract
Používání strategií učení se cizímu jazyku žáky a jejich podpora učitelem ve výuce byly zjišťovány pomocí adaptovaného a částečně standardizovaného inventáře Young Learners Language Strategy Use Survey (Cohen, Oxford, 2002). Zkoumáno bylo celkem 776 žáků ve 41 třídách (27 výuka angličtiny, 11 němčiny) ve 4. až 9. ročníku a jejich 23 učitelů z 18 škol poskytujících základní vzdělávání. Česká verze nástroje (Vlčková, Přikrylová, 2011) sestávala z 64 položek na redukované dichotomické škále a zjišťovala strategie učení klasifikované na základě čtyř řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvení) a jazykových prostředků (slovní zásoba, překlad) a funkcí strategií v procesu zpracování informací (Oxford, 1990). Dotazník pro učitele (alfa = 0,88) i pro žáky (alfa = 0,90) dosahoval uspokojivé reliability. Učitelé deklarovali vyšší míru podpory strategií než žáci jejich používání. Nejvíce podporované byly strategie čtení (80 %), nejméně strategie mluvení (64 %). Nejvíce používané byly strategie překládání a poslechové strategie (> 60 %), nejméně používané byly strategie psaní a slovní zásoby (cca 45 %). Používání strategií žáky vykazovalo závislost na učiteli a jeho podpoře strategií. Další výsledky tohoto výzkumu by měly obohatit naši současnou znalost strategií učení ve vztahu k řečovým dovednostem a jejich podpoře učitelem ve školních podmínkách.
Abstract (in English)
Foreign language strategy use by pupils and strategy support by teachers in the classes were measured with an adapted and partially standardized inventory Young Learners Language Strategy Use Survey (Cohen, Oxford, 2002). The research sample consisted of 776 pupils in 41 classes (27 English and 11 German classes) of the 4th to 9th grades and their 23 teachers from 18 lower secondary schools. The Czech version of the inventory (Vlčková and Přikrylová, 2011) consisted of 64 items on the reduced dichotomy scale and measured strategies classified on the bases of four language skills (reading, writing, listening, and speaking) and language means (vocabulary, translation), and strategy functions in the information processing (Oxford, 1990). The reliability of teacher questionnaire (alpha .88) and pupil’s questionnaire (alpha .90) were acceptable. Teachers declared higher support of strategies than pupils use. The most supported were reading strategies (80 %), the least speaking strategies (64 %). The most used were translation strategies and listening strategies (> 60 %), the least used were writing strategies and vocabulary strategies (45 %). Declared strategy use was correlated with teachers strategy support. Further results of this research might enrich our current knowledge of strategies in relation to language skills and their support by teachers in school conditions.
Links
GAP407/12/0432, research and development projectName: Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
Investor: Czech Science Foundation, Foreign Language Learning Strategies and Achievement: Analysis of Strategy Clusters and Sequences
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaBradova_Pouzivani_strategii_GAP407120432.pdf Licence Creative Commons  File version Vlčková, K. 27. 3. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1173510/Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaBradova_Pouzivani_strategii_GAP407120432.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1173510/Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaBradova_Pouzivani_strategii_GAP407120432.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1173510/Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaBradova_Pouzivani_strategii_GAP407120432.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1173510/Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaBradova_Pouzivani_strategii_GAP407120432.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 17:20, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
  • a concrete person Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D., učo 365330
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
  • a concrete person Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D., učo 365330
Attributes
 

Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaBradova_Pouzivani_strategii_GAP407120432.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1173510/Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaBradova_Pouzivani_strategii_GAP407120432.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1173510/Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaBradova_Pouzivani_strategii_GAP407120432.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
296,7 KB
Hash md5
06462be72af35713be8f67d7b992770b
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 17:20

Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaBradova_Pouzivani_strategii_GAP407120432.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1173510/Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaBradova_Pouzivani_strategii_GAP407120432.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1173510/Conference_presentation_CAPV2013_VlckovaBradova_Pouzivani_strategii_GAP407120432.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
8,2 KB
Hash md5
51b0dedfbdf589ec325b9cb7fea44e9f
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 17:21
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 3. 2023 18:14