VLČKOVÁ, Kateřina and Miroslav JANÍK. Zpráva z konference Evropské asociace cizího jazyka (Report from EuroSLA conference). In Pedagogická orientace 2013/23/1. Brno: PdF MU, 2013. p. 145-146. Pedagogická orientace. ISSN 1211-4669.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zpráva z konference Evropské asociace cizího jazyka
Name in Czech Zpráva z konference Evropské asociace cizího jazyka
Name (in English) Report from EuroSLA conference
Authors VLČKOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Miroslav JANÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, Pedagogická orientace 2013/23/1, p. 145-146, 2 pp. Pedagogická orientace, 2013.
Publisher PdF MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Popularizing texts and activities
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW zpráva z konference
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00067026
Organization unit Faculty of Education
ISSN 1211-4669
Keywords (in Czech) zpráva z konference; EuroSLA
Keywords in English conference report; EuroSLA
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594. Changed: 27. 3. 2014 17:51.
Abstract
Jednou z vědecky i politicky významných vědních oblastí zasahujících do pedagogiky, resp. oborových didaktik, aplikované lingvistiky, neurověd a psycho logie a jiných je vědní disciplína zabývající se osvojováním cizího jazyka (SLA – second language acquisition). Na evropské úrovni se jí výzkumně zabývá European Second Language Association (EuroSLA) – Evropská asociace cizího jazyka (http://eurosla.org/home.html). Tato vědecká společnost pořádá každoročně konferenci v jednom z evropských měst. Poslední, v pořadí již 22. konference, se konala 6.–8. září 2012 na Univerzitě Adama Mickiewicze v polské Poznani. Zaměřovala se tentokráte na problematiku Rozšiřování hranic disciplíny, a reagovala tím na typickou, výše naznačenou interdisciplinaritu výzkumu osvojování cizího a druhého jazyka. Nejčastěji bývá tento výzkum propojován například s lingvistikou a kognitivní neurolingvistikou.
Abstract (in English)
The 22nd Annual Conference of the European Second Language Association was organized by the School of English, Adam Mickiewicz University, Poznań. The conference started in the morning of 6 September 2012 and closed at lunch time on 8 September 2012. Preceding the Conference, on 5th September, a Doctoral Workshop took place in the morning, and the Language Learning Roundtable in the afternoon. The conference theme was “Expanding discipline boundaries” and focused on how research in second language acquisition connects with research conducted in other fields.
Links
GAP407/12/0432, research and development projectName: Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
Investor: Czech Science Foundation, Foreign Language Learning Strategies and Achievement: Analysis of Strategy Clusters and Sequences
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
KV_MJ_Eurosla_zprava_PedOr2013.pdf Licence Creative Commons  File version Vlčková, K. 27. 3. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1173511/KV_MJ_Eurosla_zprava_PedOr2013.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1173511/KV_MJ_Eurosla_zprava_PedOr2013.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1173511/KV_MJ_Eurosla_zprava_PedOr2013.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1173511/KV_MJ_Eurosla_zprava_PedOr2013.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 17:46, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Miroslav Janík, Ph.D., učo 183873
  • a concrete person doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Attributes
 

KV_MJ_Eurosla_zprava_PedOr2013.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1173511/KV_MJ_Eurosla_zprava_PedOr2013.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1173511/KV_MJ_Eurosla_zprava_PedOr2013.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
176 KB
Hash md5
04730f36402930bb47b041186e63d797
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 17:46

KV_MJ_Eurosla_zprava_PedOr2013.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1173511/KV_MJ_Eurosla_zprava_PedOr2013.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1173511/KV_MJ_Eurosla_zprava_PedOr2013.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
9,8 KB
Hash md5
5b9a84905b494c7c04fb44990a5e1284
Uploaded/Created
Thu 27. 3. 2014 17:48
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 26. 6. 2022 09:47