MOTAL, Jan a Andrea HANÁČKOVÁ. Aktuální stav radio studies. In Radio a TV studies v Čechách a na Slovensku: Flow Conference 01, Filozofická fakulta UP, Olomouc. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Aktuální stav radio studies
Název česky Aktuální stav radio studies
Název anglicky Radio studies in Czech Republic
Autoři MOTAL, Jan a Andrea HANÁČKOVÁ.
Vydání Radio a TV studies v Čechách a na Slovensku: Flow Conference 01, Filozofická fakulta UP, Olomouc, 2014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky radio studies; rozhlasová teorie
Klíčová slova anglicky radio studies; radio theory
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D., učo 260975. Změněno: 31. 3. 2014 18:40.
Anotace
V příspěvku autoři shrnuli současný stav radio studies v ČR a nastínili možnosti dalšího vývoje.
Anotace anglicky
The authors presented an overview of situation of radio studies in contemporary Czech Republic and they revealed possibilities of it's future development as well.
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2021 04:49