PŘENOSIL, Václav a František CVACHOVEC. Uspořádání dvouparametrického spektrometrického systému. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Uspořádání dvouparametrického spektrometrického systému
Název česky Uspořádání dvouparametrického spektrometrického systému
Název anglicky The arrangement of two-parameter spectrometric system
Autoři PŘENOSIL, Václav (203 Česká republika, garant, domácí) a František CVACHOVEC (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Výsledky s právní ochranou
Obor 20206 Computer hardware and architecture
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14330/14:00073272
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Klíčová slova česky AD převodník; rychla spektrometrie; směsné pole; neutron; gama záření
Klíčová slova anglicky AD convertor; spectrometry; mixed field; neutron; gamm rays
Štítky embedded systems, Spectrometry, two-parametric spectrometry
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249. Změněno: 27. 3. 2015 13:00.
Anotace
Předmětem PPV je návrh a realizace rychlého analogově-digitálního systému pracujícího s frekvencí interních synchronizačních signálů v hodnotách desítek GHz. Jedná se o digitální systému určený pro dvou a jednoparametrická spektrometrická měření. Ve dvouparametrické konfigurace s vhodným scintilátorem (např. organickým scintilátorem stilben, resp. detektorem podobného typu) může sloužit jako spektrometr neutronů a záření gama s možností separace odezev detekovaných fotonů a neutronů a s jejich následným dvojparametrickým záznamem. Pokud není zapotřebí identifikovat typ detekované částice, lze PPV použít v jednoparametrické konfiguraci s prakticky libovolným spektrometrickým detektorem. Předností navrženého zařízení je rychlost zpracování dat (řádově o dva řády rychlejší záznam dat ve srovnání s dostupnými zařízeními s podstatně horšími užitnými vlastnostmi), velký dynamický rozsah zpracovávaných vstupních signálů, nízká spotřeba a hmotnost, možnost použití v provozních podmínkách a v terénu (nutno doplnit napájení nezávislé na síti).
Anotace anglicky
The subject of PPV is the design and implementation of fast analog/digital system operating at a frequency of internal sync signals in terms of tens of GHz. It is a digital system designed for two and one-parameter spectrometric measurements. In two-parametric configuration with a suitable scintillation counter (e.g., an organic scintillator stilbene , respectively with detector of similar type ) can serve as a spectrometer neutrons and gamma rays with the possibility of separation of the responses of the detected photons and neutrons and their subsequent two-parametric record. If it is not necessary to identify the type of detected particles, it may be used PPV in one-parameter configure virtually with any spectrometric detector. The advantages of the proposed device is processing speed (of the order of two orders of magnitude faster recording of data compared with the available devices with significantly worse functional characteristics), large dynamic range of input signals processed, low power consumption and weight, can be used in operating conditions and in the field (to be completed power independent of the network).
Návaznosti
TA01011383, projekt VaVNázev: Digitální spektrometrický systém jaderného záření
VytisknoutZobrazeno: 27. 1. 2023 12:06