MRAVEC, Filip a Václav PŘENOSIL. Online spectrum processor. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Online spectrum processor
Název česky Online spectrum processor
Autoři MRAVEC, Filip (203 Česká republika, garant, domácí) a Václav PŘENOSIL (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2013.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Software
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Online spectrum processor
Kód RIV RIV/00216224:14330/13:00065555
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Klíčová slova česky neutrony; gama záření; spektrometrie; online
Klíčová slova anglicky neutron; gamma; spectrometry; online
Technické parametry Aplikace umožňuje on-line vyhodnocení separace impulzů a výpočtu spekter. Umožňuje okamžité monitorování radiační situace v místě meření. Přidáním dalších knihoven lze snadno rozšířit množinu použitelných digitizérů. Odpovědná osoba: Eva Janouškovcová, Masarykova univerzita, Centrum pro transfer technologií, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, tel.: +420 549 49 8016, e-mail: ctt@ctt.muni.cz
Štítky two-parametric spectrometry
Změnil Změnil: RNDr. Filip Mravec, Ph.D., učo 208395. Změněno: 17. 4. 2014 22:23.
Anotace
This program processes digitized spectrometric data from ionizing radiation in online mode. It focuses mainly on analysis of neutron and gamma radiation. Various libraries are added to this program that enable it to communicate with different digitizers. These libraries provide the program with interface of digitizer. Online spectrum processor sets up digitizer, reads impulse data from digitizer and separates these impulses with one of available separation methods. This is necessary to distinguish impulses created by different particles in mixed fields. After separation it is possible to generate apparatus spectrum. Additionally the program contains editable database of calibration points and response functions. With calibration data it can calculate energetic spectrum and using response function it can calculate final neutron or gamma spectrum with Expectation Maximization algorithm. These spectra can be updated as the program continuously analyses new incoming impulses.
Anotace česky
Tento program zpracovává digitalizovaná spektrometrická data z ionizujícího záření v on-line režimu. Zaměřuje se především na analýzu neutronů a gama záření. Součástí programu jsou knihovny umožňující komunikaci s různými typy digitizérů. Online spectrum processor nastaví digitizér, načte navzorkovaná data impulzů z digitizéru a separuje je pomocí zvolené separační metody. Program takto umožňuje separovat odezvy částic ve směsném poli záření. Po oddělení je možné vytvořit přístrojové spektrum. Kromě toho program obsahuje editovatelné databáze kalibračních bodů a funkcí odezvy. Z kalibračních dat je možné vypočítat energetické spektrum a pomocí funkce odezvy lze vypočítat spektrum neutronů nebo gama záření pomocí algoritmu Expectation Maximization. Tato spektra mohou být průběžně aktualizována, protože program průběžně analyzuje další příchozí impulsy.
Návaznosti
TA01011383, projekt VaVNázev: Digitální spektrometrický systém jaderného záření
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
online.zip   Verze souboru Mravec, F. 9. 4. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1179329/online.zip
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1179329/online.zip
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1179329/online.zip?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1179329/online.zip?info
Vloženo
St 9. 4. 2014 12:51, RNDr. Filip Mravec, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249
  • osoba RNDr. Filip Mravec, Ph.D., učo 208395
Atributy
 

online.zip

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1179329/online.zip
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1179329/online.zip
Typ souboru
archív ZIP (application/zip)
Velikost
5,8 MB
Hash md5
237cd0b0a9185cd83daa737c56ee3c5c
Vloženo
St 9. 4. 2014 12:51
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 6. 10. 2022 03:52