MRAVEC, Filip and Václav PŘENOSIL. Online spectrum processor. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Online spectrum processor
Name in Czech Online spectrum processor
Authors MRAVEC, Filip (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Václav PŘENOSIL (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2013.
Other information
Original language English
Type of outcome Software
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Online spectrum processor
RIV identification code RIV/00216224:14330/13:00065555
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) neutrony; gama záření; spektrometrie; online
Keywords in English neutron; gamma; spectrometry; online
Technical parameters Aplikace umožňuje on-line vyhodnocení separace impulzů a výpočtu spekter. Umožňuje okamžité monitorování radiační situace v místě meření. Přidáním dalších knihoven lze snadno rozšířit množinu použitelných digitizérů. Odpovědná osoba: Eva Janouškovcová, Masarykova univerzita, Centrum pro transfer technologií, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, tel.: +420 549 49 8016, e-mail: ctt@ctt.muni.cz
Tags two-parametric spectrometry
Changed by Changed by: RNDr. Filip Mravec, Ph.D., učo 208395. Changed: 17. 4. 2014 22:23.
Abstract
This program processes digitized spectrometric data from ionizing radiation in online mode. It focuses mainly on analysis of neutron and gamma radiation. Various libraries are added to this program that enable it to communicate with different digitizers. These libraries provide the program with interface of digitizer. Online spectrum processor sets up digitizer, reads impulse data from digitizer and separates these impulses with one of available separation methods. This is necessary to distinguish impulses created by different particles in mixed fields. After separation it is possible to generate apparatus spectrum. Additionally the program contains editable database of calibration points and response functions. With calibration data it can calculate energetic spectrum and using response function it can calculate final neutron or gamma spectrum with Expectation Maximization algorithm. These spectra can be updated as the program continuously analyses new incoming impulses.
Abstract (in Czech)
Tento program zpracovává digitalizovaná spektrometrická data z ionizujícího záření v on-line režimu. Zaměřuje se především na analýzu neutronů a gama záření. Součástí programu jsou knihovny umožňující komunikaci s různými typy digitizérů. Online spectrum processor nastaví digitizér, načte navzorkovaná data impulzů z digitizéru a separuje je pomocí zvolené separační metody. Program takto umožňuje separovat odezvy částic ve směsném poli záření. Po oddělení je možné vytvořit přístrojové spektrum. Kromě toho program obsahuje editovatelné databáze kalibračních bodů a funkcí odezvy. Z kalibračních dat je možné vypočítat energetické spektrum a pomocí funkce odezvy lze vypočítat spektrum neutronů nebo gama záření pomocí algoritmu Expectation Maximization. Tato spektra mohou být průběžně aktualizována, protože program průběžně analyzuje další příchozí impulsy.
Links
TA01011383, research and development projectName: Digitální spektrometrický systém jaderného záření
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
online.zip   File version Mravec, F. 9. 4. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1179329/online.zip
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1179329/online.zip
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1179329/online.zip?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1179329/online.zip?info
Uploaded/Created
Wed 9. 4. 2014 12:51, RNDr. Filip Mravec, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249
  • a concrete person RNDr. Filip Mravec, Ph.D., učo 208395
Attributes
 

online.zip

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1179329/online.zip
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1179329/online.zip
File type
ZIP archive (application/zip)
Size
5,8 MB
Hash md5
237cd0b0a9185cd83daa737c56ee3c5c
Uploaded/Created
Wed 9. 4. 2014 12:51
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 20. 5. 2022 21:51