Informační systém MU
JANČÁŘ, Aleš, Zdeněk KOPECKÝ, František CVACHOVEC, Jan DRESSLER, Martin VEŠKRNA and Lukáš DŽBÁNEK. Detection of mixed fields of neutron and photon radiation using 3He and new scintillation materials. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Detection of mixed fields of neutron and photon radiation using 3He and new scintillation materials
Name in Czech Detekce směsných polí neutronů a fotonů použitím 3He a nových scintilačních materiálů
Authors JANČÁŘ, Aleš (203 Czech Republic), Zdeněk KOPECKÝ (203 Czech Republic), František CVACHOVEC (203 Czech Republic), Jan DRESSLER (203 Czech Republic), Martin VEŠKRNA (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Lukáš DŽBÁNEK (203 Czech Republic).
Edition 2013.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Detection of mixed fields of neutron and photon radiation using 3He and new scintillation materials
RIV identification code RIV/00216224:14330/13:00065556
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) NE_213; EJ_299_33; PSD; COMBOI_ADC
Keywords in English NE_213; EJ_299_33; pulse shape discrimination; COMBOI_ADC
Changed by Changed by: RNDr. Martin Veškrna, učo 256569. Changed: 9/4/2014 13:15.
Abstract
The poster includes experimental measurements with 3He and the latest scintillation materials EJ-299-33 in fields of neutron and photon radiation using modern electronics which we designed. Electronic part of the measuring system is built on recently developed AD converter with very high sampling frequency (1 GHz). In the theoretical part, the Monte Carlo simulations of response characteristics of the measured scintillation materials are presented.
Abstract (in Czech)
Poster obsahuje experimentální měření za požití He-3 a nejnovějšího scintilačního materiálu EJ-299-33 v polích neutronů a fotonů. Elektronická část je postavena na základě velmi rychlých AD převodnků (1 GHz). V teoretické části je popsána Monte Carlo simulace odezvové matice použitých detektorů.
Links
TA01011383, research and development projectName: Digitální spektrometrický systém jaderného záření
Displayed: 30/9/2022 20:14