PŘENOSIL, Václav, Petr FRANTIŠ a Jan HODICKÝ. NVG Client. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název NVG Client
Název česky NVG klient
Název anglicky NVG Client
Autoři PŘENOSIL, Václav (203 Česká republika, domácí), Petr FRANTIŠ (203 Česká republika, garant) a Jan HODICKÝ (203 Česká republika).
Vydání 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Software
Obor 20206 Computer hardware and architecture
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Dokumentace k programu NVC Client program NVC Client
Kód RIV RIV/00216224:14330/13:00074521
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Klíčová slova česky webové služby; SOA; standard NATO NVG; standard APP6b; taktická průsvitka
Klíčová slova anglicky Web services; SOA; NATO standard NVG; standard APP6b; tactical overlay
Technické parametry Hlavním účelem programu NVGClient je oddělit dekódování a transformaci taktických průsvitek od samotné vizualizace, čímž je dosaženo nezávislosti vizualizace na použitém operačně taktickém systému nebo jeho verzi či přírůstku. Program NVG Client zprovádí přenos taktických průsvitek z webové služby dle standardu NATO NVG do cílového vizualizačního programu. Obsah průsvitek je separován na jednotlivé grafické elementy v závislosti na jejich kategoriích a dle kódu APP6b převedeny do grafické podoby. Taktické značky jsou doplněny stavovými informacemi z příslušející stavové databáze. Program NVG Client obsahuje grafické uživatelské rozhraní, které umožňuje uživateli vybírat jednotlivé taktické průsvitky, které jsou k dispozici prostřednictvím služby NVG, nastavovat parametry převodu a dále řídit jejich zobrazení v použitém vizualizačním programu. Kontaktní osoba: Eva Janouškovcová, Masarykova univerzita, Centrum pro transfer technologií, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, tel.: 549 49 8016, e-mail: ctt@ctt.muni.cz
Štítky Military Training
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 28. 4. 2015 09:24.
Anotace
Program NVG Client je určen k přenosu taktických průsvitek z webové služby dle standardu NATO NVG do použitého vizualizačního programu. Při přenosu taktických průsvitek dochází k rozdělení jednotlivých grafických elementů do určených kategorií a rovněž dochází k převodu symbolů (taktických značek) v přenášených průsvitkách dle kódu APP6b do jeho grafické podoby. Zároveň jsou taktické značky jednotek doplněny informacemi z příslušné databáze o jejich stavu (množství pohonných hmot, obsazenosti, munice a vybavení).
Anotace anglicky
NVG Client Program is designed to transport tactical overlays of web services according to standard NATO NVG into used visualization program. When transferring tactical overlays occurs to divide the individual graphic elements into specified categories and also implies the transfer of symbols (tactical marks) on the transmitted transparencies by code APP6b into its graphical form. At the same time tactical brand units are supplemented by information from relevant databases about their status (the amount of fuel availability, ammunition and equipment).
Návaznosti
OVMASUN201001, projekt VaVNázev: VIZUALIZACE - Služby pro 3D vizualizaci taktických dat v OTS VŘ PozS (Akronym: VIZUALIZACE)
Investor: Ministerstvo obrany ČR, Služby pro 3D vizualizaci taktických dat v OTS VŘ PozS
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Dokumentace_programu_NVGClient.pdf Licence  Verze souboru Přenosil, V. 10. 4. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1179430/Dokumentace_programu_NVGClient.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1179430/Dokumentace_programu_NVGClient.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1179430/Dokumentace_programu_NVGClient.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1179430/Dokumentace_programu_NVGClient.pdf?info
Vloženo
Čt 10. 4. 2014 14:18, prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Petr Františ, Ph.D., učo 102061
  • osoba doc. Ing. Jan Hodický, Ph.D., učo 102063
  • osoba prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249
  • osoba RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880
Atributy
 

Dokumentace_programu_NVGClient.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1179430/Dokumentace_programu_NVGClient.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1179430/Dokumentace_programu_NVGClient.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,1 MB
Hash md5
d26a3f61e5a7d50786cfc05a0c613c3d
Vloženo
Čt 10. 4. 2014 14:18

Dokumentace_programu_NVGClient.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1179430/Dokumentace_programu_NVGClient.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1179430/Dokumentace_programu_NVGClient.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
17,4 KB
Hash md5
b5fbc275c4ffe4c5949cf307725e6d45
Vloženo
Čt 10. 4. 2014 14:19
NVGCLient.zip Licence  Verze souboru Přenosil, V. 9. 4. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1179430/NVGCLient.zip
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1179430/NVGCLient.zip
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1179430/NVGCLient.zip?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1179430/NVGCLient.zip?info
Vloženo
St 9. 4. 2014 13:33, prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Petr Františ, Ph.D., učo 102061
  • osoba doc. Ing. Jan Hodický, Ph.D., učo 102063
  • osoba prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249
  • osoba RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880
Atributy
 

NVGCLient.zip

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1179430/NVGCLient.zip
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1179430/NVGCLient.zip
Typ souboru
archív ZIP (application/zip)
Velikost
310,3 KB
Hash md5
c82b52c15a58380bec098dc347c0d32a
Vloženo
St 9. 4. 2014 13:33
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 28. 9. 2022 05:35