Informační systém MU
PŘENOSIL, Václav, Petr FRANTIŠ and Jan HODICKÝ. NVG Client. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name NVG Client
Name in Czech NVG klient
Name (in English) NVG Client
Authors PŘENOSIL, Václav (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr FRANTIŠ (203 Czech Republic, guarantor) and Jan HODICKÝ (203 Czech Republic).
Edition 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Software
Field of Study 20206 Computer hardware and architecture
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Dokumentace k programu NVC Client program NVC Client
RIV identification code RIV/00216224:14330/13:00074521
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) webové služby; SOA; standard NATO NVG; standard APP6b; taktická průsvitka
Keywords in English Web services; SOA; NATO standard NVG; standard APP6b; tactical overlay
Technical parameters Hlavním účelem programu NVGClient je oddělit dekódování a transformaci taktických průsvitek od samotné vizualizace, čímž je dosaženo nezávislosti vizualizace na použitém operačně taktickém systému nebo jeho verzi či přírůstku. Program NVG Client zprovádí přenos taktických průsvitek z webové služby dle standardu NATO NVG do cílového vizualizačního programu. Obsah průsvitek je separován na jednotlivé grafické elementy v závislosti na jejich kategoriích a dle kódu APP6b převedeny do grafické podoby. Taktické značky jsou doplněny stavovými informacemi z příslušející stavové databáze. Program NVG Client obsahuje grafické uživatelské rozhraní, které umožňuje uživateli vybírat jednotlivé taktické průsvitky, které jsou k dispozici prostřednictvím služby NVG, nastavovat parametry převodu a dále řídit jejich zobrazení v použitém vizualizačním programu. Kontaktní osoba: Eva Janouškovcová, Masarykova univerzita, Centrum pro transfer technologií, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, tel.: 549 49 8016, e-mail: ctt@ctt.muni.cz
Tags Military Training
Tags Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Changed: 28/4/2015 09:24.
Abstract
Program NVG Client je určen k přenosu taktických průsvitek z webové služby dle standardu NATO NVG do použitého vizualizačního programu. Při přenosu taktických průsvitek dochází k rozdělení jednotlivých grafických elementů do určených kategorií a rovněž dochází k převodu symbolů (taktických značek) v přenášených průsvitkách dle kódu APP6b do jeho grafické podoby. Zároveň jsou taktické značky jednotek doplněny informacemi z příslušné databáze o jejich stavu (množství pohonných hmot, obsazenosti, munice a vybavení).
Abstract (in English)
NVG Client Program is designed to transport tactical overlays of web services according to standard NATO NVG into used visualization program. When transferring tactical overlays occurs to divide the individual graphic elements into specified categories and also implies the transfer of symbols (tactical marks) on the transmitted transparencies by code APP6b into its graphical form. At the same time tactical brand units are supplemented by information from relevant databases about their status (the amount of fuel availability, ammunition and equipment).
Links
OVMASUN201001, research and development projectName: VIZUALIZACE - Služby pro 3D vizualizaci taktických dat v OTS VŘ PozS (Acronym: VIZUALIZACE)
Investor: Ministry of Defence of the CR
Displayed: 25/9/2022 03:40